System edukacji w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych: wspólne cechy i zasadnicze różnice

System edukacji stworzony w Stanach Zjednoczonych ma sporo zasadniczych różnic, w porównaniu do systemu kształcenia obowiązującego obecnie w Polsce. Podstawowe z nich dotyczą zarządzania systemem edukacyjnym oraz tego, jak przebiega sam proces nauki.

W Polsce systemem kształcenia na wszystkich poziomach edukacji zajmuje się państwo, natomiast w USA ten obowiązek wykonują władze poszczególnych stanów lub władze lokalne. Zatem w kraju nie istnieje jednolity system edukacyjny - nie tylko w uczelniach wyższych, ale nawet w żłobkach i szkołach podstawowych.

Systemy szkolnictwa: amerykański oraz polski

System szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych podzielono na trzy stopnie (podstawowy, średni i wyższy), w Polsce natomiast jest on bardziej rozbudowany i obecnie obejmuje szkołę powszechną (zawiera poziom podstawowy i gimnazjalny), licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły zawodowe.

Amerykańskie szkoły nie są do siebie podobne: może w nich różnić się nie tylko harmonogram oraz rozkład dni wolnych od zajęć, ale także godziny zajęć, system wystawiania ocen lub poziom nauczania. Ponadto uczniowie mogą sami wybierać zestaw przedmiotów, które chcą opanować podczas nauki, a także ich poziom. Taka decyzja jest bardzo ważna, gdyż im wyższy poziom przedmiotu wybiera dziecko, tym większe ma ono szanse na dostanie się na prestiżową uczelnię wyższą. Nauka wymaga sporo czasu i wysiłku, a więc sporo dzieci chętnie korzysta z portali online, takich jak masterpapers.com, pozwalających poprawnie i szybko przygotować nawet najtrudniejsze zadania pisemne.

Wyższe uczelnie w Polsce oraz USA

Po ukończeniu wyższej uczelni w Stanach Zjednoczonych uzyskuje się jeden z dwóch stopni uniwersyteckich - bakałarza (po 4 latach studiów) lub magisterski (wymaga dodatkowego roku nauki lub nawet dwóch). Podobnie jest w Polsce,  jednak  w naszym kraju studenci mają zdecydowanie mniej tematów i zadań, zorientowanych na pracę w grupach lub na samodzielne opracowanie niż ich amerykańskie rówieśnicy.

Jeszcze jedną podstawową różnicą jest system oceny studentów – w Polsce to liczby, natomiast w Stanach Zjednoczonych w tym celu stosuje się litery. No i oczywiście nie warto zapominać o tym, że większość znanych i renomowanych amerykańskich uczelni, to również ośrodki badawcze, które są flagowcami współczesnej nauki. Od momentu rozpoczęcia studiów na takich uczelniach, zarówno Amerykanie, jak i studenci zagraniczni, zaczynają budować swoją karierę zawodową, najczęściej ściśle związaną z ich Alma Mater. W Polsce obecnie takich uczelni jest tylko kilka, a ich prestiżowość w światowych rankingach jest niższa, w porównaniu do analogicznych uczelni z USA.

Koszty edukacji

Szkoły publiczne w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce są nieodpłatne, chociaż finansują się z różnych źródeł. Jeśli jednak przyjrzymy się amerykańskiemu systemowi kształcenia, zauważymy, że w kraju istnieje sporo szkół, w których za naukę trzeba płacić z własnych pieniędzy lub z różnego rodzaju stypendiów. Na uczelniach wyższych ta różnica jest jeszcze bardziej zauważalna, gdyż w USA większość studentów płaci za swoją naukę za pomocą grantów i stypendiów.

Porównując systemy kształcenia w Stanach Zjednoczonych oraz w  Polsce, można wywnioskować, że pierwszy jest droższy, a jednocześnie bardziej prestiżowy, drugi zaś - jednolity i dostępny dla różnych grup społecznych obywateli. W ostatnim czasie polskie szkolnictwo, a szczególnie szkolnictwo wyższe, aktywnie dostosowuje się do światowych trendów edukacyjnych i przeżywa poważne reformy, co pozwala spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających uczniów i studentów.

 

News will be here