Tunel pod zakopianką i trzy kładki. Jest przetarg na zmiany w Libertowie

fot. GDDKiA

GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i przebudowę układu drogowego na zakopiance w Libertowie. W ramach tej inwestycji powstanie m.in. tunel pod główną drogą i trzy kładki dla pieszych.

Przetarg zakłada kompleksową przebudowę układu drogowego w Libertowie. Zostanie zlikwidowane skrzyżowanie zakopianki z ulicami Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Z drogi krajowej nr 7 będzie można w tym miejscu skręcać tylko w prawo. W zamian za to pod zakopianką powstanie tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Będzie on zlokalizowany niespełna kilometr na południe od likwidowanego skrzyżowania. W tunelu będzie też ciąg pieszo-rowerowy. W okolicy likwidowanego skrzyżowania nowa kładka zastąpi przejście dla pieszych.

Zostaną również zlikwidowane skręt w prawo z zakopianki w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i skręt w prawo w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic) oraz możliwości wyjazdu z tych ulic na DK7. Zamiast obecnego przejścia dla pieszych GDDKiA wybuduje kładkę. Odcięte od DK7 drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do zakopianki.

Zmiany nie tylko na samej DK7

Wzdłuż zakopianki zostanie poprawiona i uzupełniona sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na korzystanie z tunelu i wjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic. GDDKiA poszerzy drogę łącznikową po wschodniej stronie DK7 w Libertowie i przebuduje wjazdy na posesje.

Wybudowane zostaną również dwa ronda. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania. Drugie – na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod zakopianką.

Poza dwiema wspomnianymi kładkami powstanie jeszcze trzecia, w okolicy obecnego przejścia w Libertowie przy skrzyżowaniu zakopianki z ul. Rumianą i ul. Przylesie – w miejscu obecnego przejścia dla pieszych.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane także ekrany akustyczne, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi łącznikowej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Przylesie i dwa przepusty nad potokiem Olszynka na drogach dojazdowych.

Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 39 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca w czasie robót budowlanych).

Rozbudowa węzła Kraków Południe

Równolegle trwają prace projektowe nad przygotowaniem koncepcji przebudowy i rozbudowy węzła Kraków Południe, który sąsiaduje z układem drogowym w Libertowie. Celem tej inwestycji będzie poprawa przepustowości węzła i DK7 od autostrady do granic Krakowa. Projektant planuje powstanie na zakopiance estakady, na którą zostanie skierowany ruch tranzytowy z Krakowa i autostrady na południe. Ruch lokalny odbywałby się oddzielnymi drogami.

Pozostałe inwestycje GDDKiA na DK7 między Krakowem a Myślenicami

Poza przebudową węzła Kraków Południe i układu drogowego w Libertowie GDDKiA planuje realizację jeszcze siedmiu dużych inwestycji na tym odcinku, które są na różnym etapie prac.

Trwa budowa węzła w Gaju, który zastąpi skrzyżowanie DK7 z ul. Widokową i ul. Zadziele. Wykonawca przebudowuje sieci techniczne, buduje mur oporowy i przygotowuje platformy robocze, które będą wykorzystywane przy palowaniu. Na wiadukcie, który zostanie zbudowany nad DK7, będzie również chodnik dla pieszych.

Kończą się prace projektowe dotyczące budowy węzłów w Krzyszkowicach i Myślenicach. W marcu GDDKiA złożyła do wniosek o decyzję ZRID dla węzła w Myślenicach. Po jej uzyskaniu GDDKiA będzie mogła przystąpić do ogłoszenia przetargu na wykonawcę tego obiektu. W Krzyszkowicach powstanie tunel pod zakopianką, w który będzie również wydzielone przejście dla pieszych. W Myślenicach, wraz z planowanym węzłem łączącym ul. Sobieskiego z DK7, zostanie zbudowana kładka dla pieszych.

GDDKiA złożyła też wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla węzła w Jaworniku. Po jej uzyskaniu ruszą prace związane z przygotowaniem szczegółowego projektu budowlanego węzła.

Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji przebudowy DK7 w Głogoczowie. Wykonawca odpowiedzialny za stworzenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej sprawdza możliwości zmian na tym odcinku.

Prowadzone są prace projektowe nad kładkami w Mogilanach i w Głogoczowie. GDDKiA planuje wystąpić w tym roku z wnioskami o pozwolenia na budowę tych obiektów.