Twierdził, że chciał się uczyć. Obywatel Tunezji zatrzymany

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Funkcjonariusze straży granicznej przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. W jej wyniku zatrzymano obywatela Tunezji.

W trakcie kontroli cudzoziemiec okazał zwykły paszport i oświadczył, że z Tunezji podróżował przez kilka państw do Polski. Twierdził, że do Strefy Schengen wjechał w lutym lub marcu 2022 roku, jednak nie pamiętał dokładnej daty. Na terytorium Węgier otrzymał dokument uprawniający do pobytu wyłącznie w tym państwie.

Mężczyzna oznajmił funkcjonariuszom, że posiadał też pobyt czasowy na Ukrainie ze względu na studia, lecz dokument ten zgubił w Niemczech. Do Polski przyjechał w lipcu 2022 roku, by jak twierdził, kontynuować naukę.

Trzy miesiące później złożył wniosek o pobyt czasowy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak do dnia wszczęcia kontroli decyzja nie została podjęta z powodu braków formalnych.

– W związku z powyższym, cudzoziemiec nie posiadając tytułu pobytowego na terytorium Polski, wjechał do RP wbrew obowiązującym przepisom. Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni oraz orzekł o zakazie wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy – informuje Tomasz Jaros z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.