Uchwała przeciwko Trasie Pychowickiej. „W istotny sposób narusza interesy UJ”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego sprzeciwia się budowie Trasy Pychowickiej według wariantu, który proponuje miasto. W przyjętej w środę uchwale mówi o pięciu zagrożeniach, jakie wiążą się z inwestycją.

O przygotowaniach do podjęcia uchwały w sprawie Trasy Pychowickiej informowaliśmy w poniedziałek. W środę dokument został przedyskutowany i przyjęty. Czytamy w nim, że Senat UJ „wyraża stanowczy protest przeciwko budowie Trasy Pychowickiej (Węzeł „Ruczaj”) według wariantu 6. na terenach Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Autorzy dokumentu wskazali pięć powodów takiego sprzeciwu. W ich ocenie przebieg trasy „w istotny sposób narusza interesy Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Senat uczelni wskazuje na pozbawienie własności prawie 9 ha terenu – co kłóci się z informacjami podawanymi przez spółkę Trasa Łagiewnicka, która podaje powierzchnię ok. 1 ha. Różnica wynika z tego, że uczelnia podaje teren włącznie z rezerwą na potrzeby ewentualnej budowy linii tramwajowej. Spółka natomiast tylko tę powierzchnię, która zostałaby zabrana na etapie budowy samej trasy i towarzyszącej jej infrastruktury.

Załącznik do uchwały Senatu UJ
Załącznik do uchwały Senatu UJ

Uczelnia zwraca też uwagę na „generowanie intensywnego ruchu drogowego przez teren Kampusu, którego układ drogowy aktualnie jest bardzo obciążony”.

Ważnym argumentem ma być też zajęcie połowy parkingu przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, przy jednoczesnym braku możliwości utworzenia miejsc parkingowych w innej lokalizacji.

Senat mówi też w uchwale o zagrożeniu dla rozwoju infrastruktury kampusu, w tym planów inwestycyjnych budowy akademika oraz obiektów sportowych. Ostatni zarzut na liście to zakłócenie prowadzonej w budynkach kampusu działalności badawczej i pracy urządzeń na skutek drgań związanych z oddziaływaniem ruchu drogowego.

– Kierując się potrzebą zapewnienia integralności i funkcjonalności infrastruktury Kampusu (…) społeczność akademicka Uniwersytetu nie może pozostać bierna wobec budowy Trasy Pychowickiej (Węzeł „Ruczaj”) w zaproponowanym wariancie – czytamy w dokumencie.

Spółka: Spełniliśmy postulaty

Spółka Trasa Łagiewnicka stoi na stanowisku, że w maksymalnym stopniu spełniła już oczekiwania wskazywane na wcześniejszym etapie przez Uniwersytet Jagielloński. Powołuje się przy tym na pismo z października 2022 roku, w którym uczelnia wnioskowała o uwzględnienie pięciu zagadnień.

Spółka podaje, że zrealizowała cztery z tych punktów: zrezygnowano z projektowania przelotowej ulicy Nowosodowej, łączącej Kampus z osiedlami od strony ul. Tynieckiej, zrezygnowano z przejazdu pomiędzy terenem Kauflandu a ulicą wewnątrz Kampusu, uwzględniono planowaną budowę obiektów sportowych i zaprojektowano włączenie Alei Wawelskiej do układu pieszo-rowerowego Trasy Pychowickiej.

– Zakres zajętości terenu wynika z zapotrzebowania pod rezerwę dla ewentualnej budowy linii tramwajowej, tym samym brak było możliwości realizacji postulatu UJ na ograniczenie zajętości terenu parkingu – czytamy w przesłanym nam stanowisku spółki. – W celu maksymalizacji przestrzeni zielonej na obszarze objętym realizacja Trasy Pychowickiej główny układ drogowy zostanie poprowadzony w tunelu, a przestrzeń nad tunelem zostanie wykorzystana pod cele rekreacyjne i tereny zielone – przekonuje Trasa Łagiewnicka.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki
News will be here