News LoveKraków.pl

UJ nie chce Trasy Pychowickiej na swoim terenie. Będzie uchwała senatu

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W środę Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przedyskutować projekt uchwały, w której sprzeciwia się poprowadzeniu Trasy Pychowickiej poprzez należące do uczelni tereny.

Chodzi o początkowy fragment Trasy Pychowickiej. Zgodnie z projektem, trzecia obwodnica, po przecięciu ul. Grota Roweckiego, skręca w rejonie Zakrzówka w taki sposób, by przejść pomiędzy marketem Kaufland a niedokończoną od lat budową hotelu. Trasa, prowadząc wzdłuż ul. Norymberskiej, zahacza o tereny uczelni – parking Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, końcowy odcinek Alei Wawelskiej czy tereny zielone w jej sąsiedztwie. Co istotne, w planie miejscowym tereny za Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ, są zapisane jako tereny pod zabudowę zamieszkania zbiorowego.

Te zamierzenia budzą sprzeciw ze strony uniwersytetu. Stąd plan, by w tej sprawie – poza podejmowanymi rozmowami z przedstawicielami miasta – zająć oficjalne, publiczne stanowisko. Przygotowywany jest obecnie projekt uchwały Senatu UJ, decyzje mają zapaść w środę.

– Kwestia proponowanego przebiegu Trasy Pychowickiej według wariantu 6. na terenach Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego została zasygnalizowana władzom uczelni przez grono dziekanów, których siedziby wydziałów są zlokalizowane na Ruczaju. Faktycznie okazało się, że potencjalny przebieg planowanej trasy istotnie ingeruje w istniejącą już infrastrukturę kampusu oraz tereny zielone, ale także stanowi zagrożenie dla planowanych inwestycji, np. budowy akademika. Istnieje również ryzyko, że zakłócona zostałaby działalność badawcza prowadzona w wydziałowych budynkach – wylicza Adam Koprowski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miejska spółka: Ingerencja nie będzie duża

Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka przekonuje, że nie ma możliwości poprowadzenia inwestycji bez ingerencji w tereny należące do UJ. Ocenia jednak, że nie będzie ona duża.

– W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego, na fragmencie terenu planowana jest realizacja nawet nie samej Trasy Pychowickiej, tylko rezerwy pod linię tramwajową. Powierzchnia, która będzie zajęta z terenu UJ, to ok. jednego hektara – mówi członek zarządu spółki odpowiedzialnej za przygotowanie inwestycji.

Spółka przekonuje, że na wcześniejszych etapach konsultowała się z wieloma podmiotami, w tym uniwersytetem. – W wyniku spotkania UJ przekazał do nas wystąpienie, w którym było sześć punktów, z których pięć zostało zrealizowanych. Uniwersytet poinformował, że nie chce, by na terenie jego parkingu wykonywać fragment inwestycji. Nie były nam natomiast przekazane żadne dodatkowe informacje o planach inwestycyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego na tym obszarze – mówi  Krzysztof Migdał, pytany o kwestię ewentualnej budowy akademika.

– Uczelnia zwraca uwagę na tereny zielone, które są cenne i wymagają ochrony. Oczywiście tereny zielone są cenne, dlatego mając to na względzie prowadzimy właściwie całość układu drogowego poniżej poziomu terenu – przekonuje przedstawiciel spółki. Jak mówi, nie są znane jeszcze wyniki studium korytarzowego dla transportu szynowego w mieście, stąd nie ma pewności, czy w tym miejscu zostanie poprowadzona linia tramwajowa. – Natomiast niepozostawienie tej rezerwy skutkowałoby brakiem możliwości realizacji jej w przyszłości. Dopóki nie zostanie rozpoczęta budowa linii tramwajowej, nie będzie ingerencji w teren parkingu – stwierdza.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki
News will be here