Ukrainiec udawał Słoweńca

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W dniu 30 lipca w Kraków Airport funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali obywatela Ukrainy, podróżującego do Wielkiej Brytanii. Mężczyzna usiłował przekroczyć granicę RP, okazując do kontroli przerobiony paszport słoweński.


Dzień wcześniej cudzoziemiec przekroczył legalnie granicę ukraińsko-polską, na podstawie paszportu ukraińskiego.  Jego dane figurowały w bazie EWP, jako osoby objętej po wjeździe do Polski 7-dniową kwarantanną.

Obywatel Ukrainy już wcześniej przyjeżdżał do Polski do pracy, na podstawie otrzymanej wizy. Tym razem spróbował wykorzystać pobyt w Polsce i przedostać się dalej, w poszukiwaniu lepiej płatnego zatrudnienia. Jednak starania mężczyzny dotyczące wprowadzenia w błąd funkcjonariuszy nie powiodły się.

40-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany, wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne i przedstawiono zarzuty usiłowania przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu, polegającego na posłużeniu się w trakcie kontroli granicznej przerobionym dokumentem. Dodatkowo, komendant placówki straży granicznej wydał wobec cudzoziemca decyzję o zobowiązaniu do powrotu z dwuletnim zakazem wjazdu na terytorium strefy Schengen.