Urząd nie chce powiedzieć, dlaczego został odwołany dyrektor MORD Marek Dworak

Marek Dworak

Urząd marszałkowski nie chce podać powodów odwołania Marka Dworaka ze stanowiska dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Michał Drewnicki, rzecznik prasowy małopolskiego urzędu marszałkowskiego mówi, że Marek Dworak została odwołany ze stanowiska w środę 18 listopada. – Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy, które nastąpi po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia – podkreśla.

Nie chce powiedzieć, dlaczego dotychczasowy dyrektor musiał pożegnać się ze stanowiskiem. Informuje tylko, że do kompetencji zarządu województwa należy m.in. powoływanie i odwoływanie dyrektora ośrodka ruchu drogowego.

Nowym dyrektorem został Paweł Mucha, który wcześniej był dyrektorem generalnym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także dyrektorem Zespołu Szkół Spożywczych w Krakowie. Z wykształcenia jest geografem.

– Konkurs na to stanowisko nie był przeprowadzany. Pan Paweł Mucha posiada, w ocenie zarządu, doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych – mówi Drewnicki. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy nowy dyrektor MORD ma doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.