Urzędnicy dostaną w listopadzie „dodatek inflacyjny”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zatrudnieni na pełen etat pracownicy Urzędu Miasta Krakowa mogą liczyć na dodatkowy tysiąc złotych do swojej pensji za listopad. Reszta dostanie kwoty proporcjonalne do wymiaru etatu.

Prezydent Krakowa zdecydował, że w listopadzie pracownicy UMK otrzymają dodatek inflacyjny. Do każdej wypłaty za listopad ma zostać doliczone 1000 zł, jeśli osoba zatrudniona jest na cały etat. Pozostali mogą liczyć na pieniądze proporcjonalne do czasu wymiaru pracy.

Jak czytamy w zarządzeniu prezydenta, dodatek przysługuje pracownikom zatrudnionym przed 1 listopada 2022 roku i pozostającym w zatrudnieniu na dzień jego wypłaty, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych w dniu wypłaty dodatku.

– Dodatek inflacyjny ma charakter jednorazowy. Wprowadzenie dodatku jest konsekwencją utrzymującego się wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce i utraty siły nabywczej pieniądza oraz próbą złagodzenia skutków inflacji dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Według danych GUS wzrost cen przyspieszył we wrześniu 2022 r. do 17,2% rok do roku a w październiku 17,9% i był najwyższy od 25 lat – tłumaczy Joanna Dubiel z biura prasowego urzędu miasta.

– Podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników, które miało miejsce w lutym 2022 r. odnosiło się do wzrostu cen towarów i usług na poziomie 5,1%. (inflacja roczna w 2021 r.). Decyzja Urzędu Miasta Krakowa nie była decyzją odosobnioną, podobne decyzje były podejmowane przez inne samorządy – dodaje. Na taki ruch zdecydowała się prezydent Gdańska, która we wrześniu i październiku przyznała urzędnikom dodatek inflacyjny w wysokości w sumie 2000 złotych.

Świadczenie w Krakowie otrzyma 3140 osób. – Łączna kwota, jaką urząd przeznaczy na wypłacenie wszystkim pracownikom dodatku inflacyjnego wyniesie ok. 3,14 mln zł + pochodne ZUS – mówi Dubiel.

W poprzednim roku funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa kosztowało ponad 336 mln złotych, w 2020 roku było to 309 mln zł, a w 2019 – 289,5 mln złotych.