W poniedziałek ruszy pierwszy małopolski szpital tymczasowy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zapadły decyzje dotyczące zwiększenia liczby łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem. To zarówno dołożenie miejsc na istniejących już oddziałach, jak i uruchomienie szpitala tymczasowego w budynku dawnego CUMRiK.

Po pierwsze szpitale resortowe

W Szpitalu Wojskowym po raz kolejny zwiększony został zasób łóżek. Od początku października liczby te rosły: do 15, do 40, do 44, do 86, a obecnie do 90 łóżek (w tym 16 respiratorowych).

Z kolei krakowski Szpital MSWiA na początku października uruchomił dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 10 izolatek. Od 12 października placówka znacząco zwiększyła ten zasób do 40 łóżek na II poziomie (w tym 4 respiratorowe).

Po drugie szpitale na wzór jednoimiennych

To właśnie Szpital MSWiA będzie jedną z placówek, które w całości zostaną przekształcone pod kątem hospitalizacji pacjentów z COVID-19. Na mocy decyzji wojewody szpital został zobowiązany do przygotowania od poniedziałku 26 października łącznie 140 łóżek „covidowych”, w tym 7 intensywnej opieki medycznej.

Jest to jedna z placówek, które zostały wskazane przez NFZ do przekształcenia na wzór szpitali jednoimiennych. Trwają uzgodnienia z NFZ co do kolejnych szpitali, które zostałyby w całości przekształcone na szpitale „covidowe” albo ostatecznego poziomu tego przekształcenia. Po zakończeniu tych uzgodnień wojewoda wyda decyzje określające ostateczną liczbę łóżek „covidowych” w tych szpitalach oraz termin ich uruchomienia. – Co do zasady, zakładamy, że proces ten będzie realizowany etapowo – tak, aby zachować równowagę systemu i ograniczyć potrzebę relokacji pacjentów – czytamy w komunikacie urzędu wojewódzkiego.

W oparciu o decyzje wydane do 21 października liczba łóżek w Małopolsce dla pacjentów z COVID-19 zwiększy się od poniedziałku do poziomu 2400 (po początku tego tygodnia było to około 1900).

Po trzecie CUMRiK

Minister Zdrowia – na wniosek wojewody – zdecydował również o reaktywowaniu bazy szpitalnej w zespole budynków – niewykorzystywanego obecnie – Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof oraz w nieużywanym kompleksie przy ulicy Botanicznej. Będzie to pierwszy małopolski – możliwy do uruchomienia w stosunkowo krótkim czasie – tymczasowy szpital COVID-19.

W oparciu o CUMRiK zakładany jest wzrost o 200 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 50 łóżek intensywnej opieki medycznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie zobowiązał się do bycia tzw. „szpitalem patronackim” tego tymczasowego szpitala.

Wojewoda wystąpił do dyrektorów małopolskich szpitali o wytypowanie personelu medycznego, który mógłby zostać oddelegowany do pracy w tymczasowym szpitalu. Do piątku personel wytypowało 15 podmiotów, wskazując 125 osób spośród personelu. Część z tych osób już od najbliższych dni dołączy do zespołu pierwszego małopolskiego szpitala tymczasowego.

Finalizowane są też działania dotyczące drugiego małopolskiego szpitala tymczasowego. Szczegóły mają zostać podane w najbliższym tygodniu.