W weekend może sypnąć śniegiem

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Miejskie służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg i chodników zapewniają, że są gotowe. "Przygotowano 252 jednostki, zgromadzono 12 700 ton soli, 4 700 ton piasku i 745 ton chlorku wapnia" – informuje magistrat.
Do zimowego utrzymania dróg i chodników przeznaczono 252 jednostki, w tym: 7 solarek, 39 jednostek do utrzymania chodników, 37 zespołów do utrzymania obiektów inżynierskich,9 zespołów do wywozu śniegu, 58 jednostek do utrzymania ulic, 36 zespołów do utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych i 6 zespołów do utrzymania miejsc postojowych.  

Kraków został podzielony na cztery obszary i trzy rejony utrzymaniowe, które swoim zakresem obejmują:

– drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (komunikacja zbiorowa) oraz Rynek Główny i ulice wewnątrz pierwszej obwodnicy – łącznie 693 km

– pozostałe drogi gminne i wewnętrzne – 692 km, 

– chodniki – 1 040 tys. m2,

– drogi rowerowe – 138 km (w tym wydzielone drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, ciągi pieszo–jezdno-rowerowe oraz kontrapasy i pasy dla rowerów utrzymywane w obrębie jezdni),

– tereny wewnątrzosiedlowe (drogi, chodniki) – 845 tys. m2,

– chodniki w Strefie Płatnego Parkowania – 70 tys. m,

– przystanki autobusowe i tramwajowe – 138 tys. m2 (1 571 szt.).

Kontakt dla mieszkańców do zgłaszania oblodzeń i zasypanych ulic i chodników: 

– mailowo (interwencje24h@mpo.krakow.pl),

– telefonicznie (12 646 23 61 lub 691 612 756) lub bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi w danym zakresie.
comments powered by Disqus