Walka z przemocą w rodzinie będzie bardziej skuteczna?

fot. pixabay.com

Miasto chce skuteczniej walczyć z przemocą. Podczas środowej sesji rady miasta miało miejsce pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

Większa skuteczność w przeciwdziałaniu przemocy, zmniejszenie skali tego zjawiska. To główne założenia opracowanego przez miasto programu o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochronę ofiar przemocy na lata 2021 – 2027.

Podczas środowej sesji rady miasta miało miejsce pierwsze czytanie projektu uchwały.

Różne formy pomocy

– Program zakłada łączenie ze sobą aktywności w obszarach inicjowania i rozwijania różnorodnych form pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą, doskonalenia współpracy interdyscyplinarnej. Jednocześnie chcemy tworzyć warunki sprzyjające wzrostowi świadomości i wrażliwości społecznej, co stanowi podstawę budowania spójnego i funkcjonalnego systemu oparcia społecznego dla rodzin dotkniętych przemocą – mówił Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Zadania w ramach programu mają realizować organy administracji samorządowej, jak i organizacje pozarządowe.

Konsultacje

Projekt uchwały został wcześniej poddany konsultacjom, które trwały od 26 marca do 16 kwietnia.

– Zaproszeni do udziału zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych i Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała założenia programu – poinformował Kramarz.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą szukać pomocy w dziewięciu filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, m.in. na os. Teatralnym 1, ul. Radzikowskiego 39 czy Dietla 64.

W Krakowie działają specjalistyczne całodobowe instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy. To Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Każda osoba, doświadczająca przemocy w rodzinie może wezwać na pomoc policję dzwoniąc pod nr 112 lub 997, albo zgłosić sytuację doświadczania przemocy na komisariacie.

 

 

 

comments powered by Disqus