Wciąż bez porozumienia w sprawie drogi do Małopolskiego Centrum Nauki

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przedłuża się patowa sytuacja w sprawie budowy drogi dojazdowej do Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Czyżynach. Urzędnicy chcą doprowadzić tam ruch od strony ul. Stella-Sawickiego, konserwator zabytków się na to nie zgadza.

2 lutego podpisana została umowa z wykonawcą Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Obiekt ma powstać w Czyżynach do lutego 2023 roku. Prace w terenie rozpoczęły się od wycinki drzew, co spotkało się z dużą krytyką ze strony mieszkańców sprzeciwiających się lokalizacji Centrum w tym miejscu, kosztem terenu zielonego. Przedstawiciele instytucji tłumaczą, że wyciętych zostało 107 drzew, w większości o małych obwodach, a w dwuhektarowym parku, który tam powstanie, będzie 296 drzew.

ZDMK się odwołuje

Niezależnie jednak od rozpoczętej inwestycji województwa przygotowywana jest osobna, dotycząca budowy układu drogowego obsługującego Cogiteon i sąsiadujący z nim obszar. Tą częścią zajmuje się wspólnie województwo i miasto, a konkretnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Optymizm wyrażany miesiąc temu dotyczący budowy drogi na razie nie ma uzasadnienia. ZDMK w grudniu podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, ale na przeszkodzie stoi sprzeciw ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jak dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Sęka, najpierw w czerwcu i lipcu ubiegłego roku wstępne opinie wraz z szeregiem uwag przekazał miejski konserwator zabytków, po czym sprawa została przekazana do konserwatora wojewódzkiego. Pod koniec stycznia tego roku część pola wzlotów znalazła się w rejestrze zabytków. – Rozmowy z konserwatorem były prowadzone. Skutkiem jest decyzja. ZDMK wysłał odwołanie od tej decyzji – informowała nas w połowie lutego Renata Postawa-Giza z biura prasowego miejskiej jednostki.

Na pytanie, czy może to oznaczać konieczność całkowitej zmiany koncepcji lub powrotu do pomysłu skomunikowania Centrum od strony al. Bora-Komorowskiego, uzyskaliśmy odpowiedź, że „trwa analiza i rozmowy na ten temat”.

Konserwator mówi „nie”

Urząd konserwatorski zajmuje jednoznaczne stanowisko. – Ze stanowiska konserwatorskiego niedopuszczalny jest dojazd przez całe lotnisko od strony ul. Życzkowskiego, zwłaszcza że istnieje możliwość dojazdu od strony al. Bora-Komorowskiego. Takie koncepcje były rozpatrywane przed wydaniem pozwolenia na budowę dla Cogiteonu, ale z punktu widzenia miasta były "mało opłacalne" do realizacji – stwierdza Magdalena Miszczyk, rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

– ZDMK otrzymał zalecenia i miał przedstawić alternatywne rozwiązania czego do dnia dzisiejszego nie zrobił – mówi przedstawicielka urzędu konserwatorskiego. Zwraca też uwagę, że decyzja w sprawie wpisu obszaru do rejestru zabytków nie jest prawomocna, a odwołania zostały przesłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

–  Postępowanie jest wtoku. Rozmowy z ZDMK nie są prowadzone. Nie przedstawiono żadnych alternatywnych rozwiązań – podsumowuje Miszczyk.

Czy zdążą?

W odpowiedzi na pytanie radnego miejscy urzędnicy po raz kolejny wyliczają listę argumentów, dla których odrzucają możliwość połączenia z al. Bora-Komorowskiego. Oprócz tego, że wiązałoby się to z bardzo dużym wzrostem kosztów inwestycji, w ich ocenie spowodowałoby to również zagrożenie dla ruchu, ponieważ zachęcałoby wielu kierowców do zmiany pasa i prób zawrócenia na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza, podczas gdy pojazdy osiągają tam spore prędkości. Mogłoby to również powodować próby zawracania na skrzyżowaniu z ul. Wiślicką i blokowanie pasa do skrętu w lewo. Urzędnicy argumentują też, że poprowadzenie drogi od strony ul. Stella-Sawickiego umożliwi również połączenie z ul. Życzkowskiego i Skarżyńskiego i skierowanie w ten rejon linii autobusowej, o co od dawna wnioskują pracownicy zlokalizowanych tam firm.

Według planu, miasto chce mieć gotową dokumentację w III kwartale tego roku. Droga miałaby powstać w roku 2022. Wiele może jednak zależeć od efektów złożonego odwołania.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny