Wszyscy wykonawcy są na budowach [Rozmowa]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Inwestycje, które już zostały rozpoczęte, będą kontynuowane – zapewnia Janina Pokrywa, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W jaki sposób wirus wpłynął na prowadzone i planowane prace?

W ostatnich tygodniach regularnie słyszymy o problemach kolejnych branż. Jak to wygląda w przypadku miejskich inwestycji drogowych?

Janina Pokrywa, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa: Paradoksalnie, okoliczności związane z koronawirusem miały pozytywny wpływ na realizację remontów/inwestycji. Pozwoliły nam na prowadzenie prac w tych miejscach, gdzie zwykle natężenie ruchu jest bardzo duże np. na Opolskiej. Wszyscy wykonawcy są na budowach, prace idą w zadowalającym tempie. Przykładem może być przebudowa ulicy Bieżanowskiej, która jest praktycznie zakończona, a termin zapisany w kontrakcie to koniec listopada br. Inwestycja jest w trakcie odbioru i niedługo będzie można z niej korzystać. Otrzymaliśmy jedynie dwa sygnały od wykonawców, że z powodu epidemii mogą mieć problem z dostawami materiałów z zagranicy, w tym z Włoch, ale nie są to podzespoły istotne dla kontynuacji prac.

A co z dwiema najgłośniejszymi inwestycjami, przebudową ulic Igołomskiej i Krakowskiej?

Prace na obu inwestycjach są prowadzone. Owszem, są opóźnienia, ale ich przyczyny wystąpiły dużo wcześniej i teraz mamy do czynienia jedynie z ich konsekwencjami.

ZDMK publikuje teraz regularnie informacje o nowych remontach nakładkowych. Czy te mniejsze zadania przebiegają zgodnie z planem?

Mamy przyjęty program nakładkowy i go realizujemy. Remonty ruszyły w marcu i będą rozłożone do końca sezonu budowlanego. Zakładamy, że część prac pójdzie szybciej niż w planach, właśnie ze względu na mniejszy ruch na drogach.

Wiemy też jednak, że bez cięć w budżecie się nie obejdzie. Czy są takie inwestycje, o których już wiadomo, że będą przesunięte w czasie?

Od samego początku założenie było takie, by te inwestycje, które zostały rozpoczęte, były kontynuowane. Przetargi, które ogłosiliśmy rozstrzygnęliśmy. Ogłoszony przez rząd stan epidemii i związane z nim nowe regulacje na pewien czas wyhamowały proces inwestycyjny. Najbardziej dotknęło to inwestycje roczne, w ich przypadku te dwa miesiące, które „uciekły”, nie pozwolą na realizację wszystkich zaplanowanych, ale to pojedyncze przypadki i ciągle dokładamy starań, żeby jednak udało się przeprowadzić prace bez zakłóceń.

Czy będą jakieś zadania, z których miasto zrezygnuje?

Realizacja niektórych zadań zostanie przesunięta w czasie, np. rozbudowa ulicy Glinik. Tu mamy uzyskane pozwolenie na realizację inwestycji  (decyzję ZRID) – w zależności od tego czy zadanie znajdzie się w budżecie będziemy je prowadzić. Zrezygnowaliśmy z budowy przystanków przy skrzyżowaniu ulic Stella-Sawickiego, Orlińskiego oraz budowy parkingu Park&Ride w Bronowicach. W tym drugim przypadku zostały złożone oferty, które znacząco przewyższały środki, które mieliśmy na realizację. Ostatecznie nie udało się dokonać przesunięć w budżecie aby podpisać umowę.

A co wiemy o inwestycjach dotyczących torowisk?

Modernizacja torowisk będzie kontynuowana. Stanowi ona ważny element prowadzonej przez władze Krakowa polityki transportowej, której podstawą jest komunikacja zbiorowa.

Więc jakich prac możemy się spodziewać?

W wakacje powinna zakończyć się przebudowa ulicy Krakowskiej. W tej chwili wydaje się realne, że jesienią zostanie ogłoszony przetarg na prace przy ulicy Ptaszyckiego. Z kolei wcześniej bo na przełomie maja i czerwca na al. Solidarności (w zakresie przygotowania projektu). Założenie jest takie, by po zakończeniu prac na ul. Ptaszyckiego przenieść się na al. Solidarności. Dobiegają końca prace projektowe modernizacji torowiska na Zwierzynieckiej, Kościuszki. Korzystając ze zmniejszonego ruchu – prowadzimy intensywne prace przy infrastrukturze torowej, np. napawanie szyn czy wymianę niektórych krzyżownic.

Na koniec powiedzmy jeszcze o zmianach, które teraz czekają rowerzystów i pieszych.

W porozumieniu z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządem Transportu Publicznego realizujemy projekty, których celem jest oddanie większej przestrzeni pieszym i rowerzystom. W maju rozwiązania będą wprowadzone od Ronda Grunwaldzkiego, przez most Grunwaldzki, na fragmentach ulicy Dietla oraz na całej długości ulicy Wielopole oraz ulicy Grzegórzeckiej (w kierunku ronda Grzegórzeckiego). Obecnie prace rozpoczęły się na ulicy Wielopole, potem realizacja zmian w organizacji ruchu dotyczyć będzie ulicy Dietla. To będzie m.in. montaż znaków, malowanie oznakowania poziomego, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Inwestycje from Video LoveKraków.pl on Vimeo.

 

comments powered by Disqus