Wzrośnie poziom bezpieczeństwa na trasie Kraków – Katowice

Budowa wiaduktów m.in. w Krzeszowicach i przejść pod torami, to niektóre z prac na modernizowanej linii Kraków – Katowice. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują inwestycje na odcinku od Jaworzna Szczakowej do Krakowa. Efektem inwestycji będą m.in. krótsze podróże, wygodniejsza obsługa na stacjach i przystankach oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.

Dzięki modernizacji prędkość pociągów na tej linii zwiększy się do 160 km/h. – Prace na linii kolejowej między stolicami województwa małopolskiego i śląskiego to jedna z oczekiwanych inwestycji, które stwarzają nowe, lepsze możliwości podróży w aglomeracjach oraz między regionami i miastami. Dzięki realizacji projektów z Krajowego Programu Kolejowego tworzymy spójną sieć kolejową, czyli zyskują pasażerowie oraz zapewnione są coraz lepsze warunki przewozu towarów – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Wzrosnąć ma także bezpieczeństwo pasażerów. – Prace na odcinku od Jaworzna Szczakowej do Krakowa obejmują tory, perony, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieć trakcyjną, a także wiadukty oraz przejścia i przejazdy kolejowo-drogowe. Tylko miedzy Trzebinią a Krzeszowicami będą trzy wiadukty drogowe, które poza zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, istotnie usprawnią system komunikacji w Trzebini, Woli Filipowskiej, Krzeszowicach. – mówi Arnold Bresch z Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dwustumetrowym wiaduktem w Krzeszowicach

W Krzeszowicach wiadukt na ul. Daszyńskiego zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Kierowcy oraz piesi unikną oczekiwania na otwarcie rogatek. Sprawne prace przy przybudowie wiaduktu zapewnia specjalna maszyna – palownica. Wykonanych będzie 110 pali żelbetowych o średnicy 80 cm i długości 10m i 11m. Stworzą podstawę fundamentów 11 podpór wiaduktu. Później, dziesięcioprzęsłowa, 213-metrowa przeprawa nad torami zapewni bezkolizyjny przejazd pociągów i samochodów. Na wiadukcie będą dwa pasy dla ruchu dla samochodów o szerokości 3,5 metra i chodniki (1,5 metra).

Na ulicy Daszyńskiego została już sfrezowana nawierzchnia. Przebudowywane są instalacje wodne, gazowe i teletechniczne. Szeroki zakres prac przy wiadukcie wymagał zmiany organizacji ruchu drogowego.

Komfortowa stacja Krzeszowice z windami

Dzięki inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego mieszkańcy Krzeszowic zyskają wygodniejsza stację. Będą nowe wiaty, ławki, oznakowanie i system informacji pasażerskiej. Dotychczasową kładkę nad torami zastąpi przejście podziemne. Zamontowane windy zapewnią  obsługę osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Nowa kładka z windami wybudowana zostanie także w odległości 1 km od stacji. Umożliwi bezkolizyjne przejście nad torami pomiędzy południową a północną stroną Krzeszowic. Obiekt nie tylko ułatwi komunikację, ale zwiększy poziom bezpieczeństwa w rejonie torów.

Z lepszych możliwości obsługi, w podobnym standardzie jak w Krzeszowicach, skorzystają także

podróżni stacji w Trzebini, Dulowej, Woli Filipowskiej. Przebudowane perony będą wyższe, dobrze oświetlone i wyposażone w czytelne oznakowanie oraz wiaty. Dostęp do pociągów umożliwią bezkolizyjne przejścia pod torami wyposażone w windy lub pochylnie. Ponadto na trasie między  Trzebinią a Krzeszowicami bezpieczne przejścia przez linie kolejową zapewni budowa ośmiu dodatkowych przejść pod torami.

W ramach inwestycji na odcinku Trzebinia – Krzeszowice, poza wiaduktem w Krzeszowicach, będą podobne obiekty: w Trzebini (ul. Słowackiego), Woli Filipowskiej (ul. Białki). Lepszą komunikację zapewni także modernizacja 46 wiaduktów, mostów, przepustów.

Zakończenie modernizacji na odcinku Trzebinia – Krzeszowice planowane jest w 2020 roku. Wartość prac to około 600 mln zł. Zakończenie modernizacji całej trasy E30 Katowice – Kraków, planowane jest w drugiej połowie 2020 roku. Szacowana wartość projektu wynosi ponad dwa miliardów złotych.

 

 

comments powered by Disqus