Uszkodzenia na placu zabaw. PINB zgłasza uwagi, większych zmian nie będzie