Zielone światło dla lokalizacji przystanków metra w centrum Krakowa. Wykonano już 140 odwiertów

Wejście do tunelu tramwajowego od strony ronda Mogilskiego fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Niecały miesiąc ma firma ILF Consulting Engineers na przesłanie do Urzędu Miasta Krakowa studium wykonalności dla bezkolizyjnego transportu szynowego.

Jak informuje Dariusz Nowak z biura prasowego magistratu, wykonawca przekazał już dokumentację dla czterech z sześciu etapów. Obecnie trwa analiza przedstawionego materiału.

Zakończono badania geologiczne

Specjaliści wykonali już badania geologiczne, m.in. poprzez realizację 140 otworów, które były zlokalizowane na odcinkach międzystacyjnych, w obrębie projektowanych przystanków oraz w obszarze planowanej stacji techniczno-postojowej.

– Studium zostało już przez nas uzgodnione. Nie ma z naszej strony przeciwwskazań do realizacji zadania według przedstawionej koncepcji – mówi w rozmowie z LoveKraków.pl Dominika Długosz, zastępca małopolskiej konserwator zabytków.

„Tak” dla stacji w centrum miasta

Największe wątpliwości na wcześniejszych etapach wzbudziła lokalizacja trzech stacji metra w centrum Krakowa. Na podziemny przystanek pod skrzyżowaniem ulicy Dunajewskiego oraz Szewskiej nie godziły się służby konserwatorskie. Wyjścia ze stacji metra miały znaleźć się m.in. w prywatnej kamienicy Elefant.

– Dopuszczamy lokalizację przystanku na tyłach biblioteki wojewódzkiej przy ulicy Rajskiej, w miejscu, gdzie władze miasta planują powstanie parku. Uzgodniliśmy również stacje pod placem Nowaka-Jeziorańskiego oraz na rondzie Mogilskim – dodaje Dominika Długosz.

O dokładnej lokalizacji ostatniego przystanku trwają jeszcze rozmowy. – Otrzymaliśmy jeszcze pismo od wykonawcy studium, aby zaakceptować korektę. Doszliśmy do porozumienia i wiemy, co ewentualnie robić, gdyby podczas budowy metra natrafiono na artefakty Fortu Lubicz – podkreśla konserwator zabytków.

Przedstawicielka wojewódzkiego urzędu konserwatorskiego zwraca uwagę na fakt konieczności przeprowadzenia pełnych badań archeologicznych. – Jestem przekonana, że miasto podczas realizacji inwestycji natrafi na relikty archeologiczne. Kraków jest pełen niespodzianek – dopowiada.

comments powered by Disqus