Zmarł rektor Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska poinformowała, że w środę w nocy zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, rektor uczelni.  – Jego odejście to ogromna strata nie tylko dla naszej uczelni, ale także dla środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski, a także świata polskiej nauki i architektury – mówi prof. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki uczelni.

– Odejście naszego rektora jest niewyobrażalnie bolesnym ciosem dla całej społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej. Odchodzi wyjątkowy członek naszej wspólnoty, całkowicie oddany uczelni przez niemal pół wieku, współautor wielu naszych sukcesów i współtwórca nowej strategii dalszego rozwoju Politechniki – powiedział prof. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki uczelni.

– Musimy pożegnać Jego Magnificencję Rektora w połowie rektorskiej służby, w momencie naukowego i inwestycyjnego rozkwitu Politechniki, do którego tak mocno się przyczynił.  Ciężko się z tym pogodzić. Tracimy nie tylko Rektora, ale też dociekliwego naukowca o ogromnej wiedzy, cenionego dydaktyka, utalentowanego twórcę – podkreślił prof. Bogdał.

– Przede wszystkim tracimy jednak bliskiego nam towarzysza w akademickim życiu, człowieka niezwykłej pracowitości, skromności i życzliwości, pokładającego wielką ufność w ludziach. Dla współpracowników i podwładnych, ale też dla studentów – zawsze wyrozumiałego, obdarzającego każdego szacunkiem – wspomina zmarłego prorektor.

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 roku w Czeladzi. Doktorat obronił w 1987 roku, a w 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 2011-2020 kierował Zakładem Rysunku Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2018 roku.

– Główne obszary zainteresowań badawczych prof. Białkiewicza dotyczyły teorii architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Jest autorem lub współautorem ok. 140 publikacji naukowych – widnieje na oficjalnej stronie internetowej Politechniki Krakowskiej.

Profesor interesował się m.in. muzyką klasyczną i historią motoryzacji, uczestniczył w zlotach i rajdach zabytkowych pojazdów.