Zmiany w Bunkrze Sztuki. "Dyrektorem na pewno nie będzie Magdalena Sroka"

Bunkier Sztuki fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Magdalena Ziółkowska nie będzie dłużej dyrektorem Bunkra Sztuki. Decyzję podjęto ze względu na nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji oraz problemy związane z przeprowadzeniem remontu. W obronie dyrektor stanęło Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej. Pojawiały się również informacje dotyczące objęcia stanowiska przez Magdalenę Srokę – byłą dyrektor PISF i wcześniej – wiceprezydent Krakowa. Miasto dementuje te wiadomości.

Magdalena Ziółkowska, dyrektor Bunkra Sztuki, odwołana ze stanowiska. Powodem decyzji miasta są nieprawidłowości, jakie wykazała kontrola w galerii sztuki współczesnej. Wśród nich znalazły się m.in. zatrudnianie na stanowisku specjalisty ds. księgowości, kadr i płac pracownika bez kwalifikacji, źle prowadzone księgi rachunkowe, nieustalenie wysokości czynszu najmu powierzchni przez Fundację Ha!art czy brak noty obciążeniowej z tytułu zalania magazynu dzieł sztuki w księgach rachunkowych.

Rozwiązywanie problemów spadło na miasto?

Łącznie, protokół kontroli wskazał na 100 nieprawidłowości. Do tego dochodzą również problemy z remontem galerii.

– Miasto dopingowało, organizowało szereg spotkań związanych z remontem. Staraliśmy się rozwiązywać te sprawy szybko i bez nagłaśniania. A robiliśmy to niejako w zastępstwie za panią dyrektor, która w pewnym sensie na nas przerzucała swoje obowiązki. Jednak robiliśmy to w interesie miasta, bo ten remont to dla nas priorytet – mówi Andrzej Kulig, wiceprezydent Krakowa.

Magdalena Sroka nie będzie dyrektorem

Odniósł się również do doniesień związanych z objęciem funkcji dyrektora Bunkra Sztuki przez Magdalenę Srokę, byłą dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. – Zapewniam, że Magdalena Sroka na 100 procent nie będzie nową dyrektor Bunkra Sztuki – mówi.

Informuje, że nim oficjalny dyrektor zostanie wyłoniony w drodze konkursu, stanowisko tymczasowo obejmie osoba pełniąca te obowiązki. – Mamy już takiego kandydata, bo w związku z odwołaniem pani dyrektor nie może być tak, że będzie przestój w funkcjonowaniu galerii sztuki – mówi Kulig.

Dyrektor artystyczna. Ziółkowska mówi „nie”

Magdalenie Ziółkowskiej miasto zaproponowało pełnienie funkcji dyrektor artystycznej Bunkra Sztuki. Ta jednak nie przystała na propozycję.

– W związku z tym, że pani Ziółkowska dowiodła swojej niekompetencji jako dyrektor, a jednocześnie dowodziła swoich kompetencji jako osoba znająca się na działalności artystycznej, zaproponowałem jej tę funkcję przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia – przyznaje Kulig.

Artyści w obronie dyrektor Bunkra Sztuki

W obronie Ziółkowskiej stanęło Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej. W swoim oświadczeniu opublikowanym w tym tygodniu, artyści wyrazili swój protest wobec działań miasta. Zaznaczyli w nim, że oburzenie wzbudza zastąpienie jej na dwa lata przed końcem kadencji przez inną osobę, co ma się odbyć „na podstawie niejasnych przesłanek i nieprzejrzystych decyzji władz miasta, które mogą kolidować z przepisami prawa”.

Pojawiło się również odniesienie do jej zastępstwa przez Magdalenę Srokę, byłej dyrektor PISF i we wcześniejszych latach – byłej wiceprezydent Krakowa. Jak okazało się dzisiaj – te informacje są już nieaktualne.

– Postawa władz miasta Krakowa i dążenie do zakulisowego zwolnienia Magdaleny Ziółkowskiej, cienko lukrowane propozycją objęcia stanowiska dyrektorki artystycznej Bunkra, jest więc skandalicznym przekroczeniem kompetencji ze strony władz, ignorowaniem prawomocnie rozstrzygniętego konkursu, lekceważeniem zasłużonej i poważanej przez wszystkich aktualnej dyrektorki Bunkra Sztuki oraz łamaniem zasady proceduralnej przejrzystości pracy instytucji publicznych – czytamy w oświadczeniu.

Magdalena Ziółkowska objęła stanowisko w styczniu 2015 roku. W trakcie jej kadencji odbyło się wiele wystaw, a jedne z ostatnich to m.in. „Ines Doujak. Bezpańskie głosy”, „Nowy region świata”, „Anna Zaradny. Rondo znaczy koło”, „Niewyczerpalność” czy „Zwierzęta domowe”. Ostatnia z wymienionych ekspozycji jest podsumowaniem dwóch edycji programu „Sejsmograf” dla młodych artystów z Krakowa i Małopolski.

comments powered by Disqus