Polityka prywatności – LoveKraków.pl

z 25 maja 2018 r.


Drodzy Użytkownicy!


Dokładamy wszelkich starań, abyście każdego dnia mogli komfortowo korzystać z naszego serwisu. Jednym z elementów komfortu, który chcemy wam zapewnić, jest bezpieczeństwo przeglądania i odpowiednie zabezpieczenie waszych danych. Od 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO. W związku z nowymi obowiązkami, jakie wprowadza RODO, w tym dokumencie chcemy dokładnie wyjaśnić wszystkie kwestie związane z waszymi danymi osobowymi - jakie dane gromadzimy, co z nimi robimy i jakie są wasze prawa w związku z tym. Wszystko po to, abyście wiedzieli, że na LoveKraków.pl możecie czuć się bezpiecznie!


Pozdrawiamy,

Redakcja LoveKraków.pl


I. Definicje

Administrator danych osobowych – LoveKraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 22/2, 30-102 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS: 0000497989; e-mail: biuro@lovekrakow.pl;


Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);


Cookie(s) - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;


Dane osobowe (Dane) – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii;


Log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie;


Polityka – niniejsza polityka prywatności;


RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;


Serwis – lovekraków.pl;


Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w serwisie.II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane użytkownika takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy użytkownik odwiedza nasze serwis. Przetwarzamy je w celach:

  • analitycznych (prowadzimy pomiary statystyczne, chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę, zliczamy statystyki odwiedzin naszej strony oraz wyświetlanych reklam internetowych) i marketingowych  (chcemy lepiej dopasowywać reklamy do zainteresowań czytelników) - podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  • świadczenia usługi drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania danych jest niezbędność danych do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


Aktywność w serwisie, w tym dane osobowe użytkownika, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług) oraz poprzez skrypty analityczne.


Jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody użytkownika, dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody. Jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.


III. Okres przechowywania danych osobowych

Za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać dane użytkownika do czasu cofnięcia przez niego zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 39 miesięcy od czasu jego ostatniej aktywności w naszym serwisie.


Jeśli chodzi o pliki cookies, w każdej chwili użytkownik może je skasować samodzielnie lub zmodyfikować zasady ich zapisywania, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.


IV. Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe użytkownika

W związku z realizacją naszych usług twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, usługi księgowe czy profesjonalne usługi doradcze.


V. Wykorzystanie Cookies i innych technologii

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis lub nasz Partner zapisuje na dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się nasz serwis. Rozpoznajemy użytkownika, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszym serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie użytkownik odwiedza częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasz serwis ciekawszym i lepszym w odbiorze. Użytkownik daje nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są jego wymagania, czego brakuje, a co powinno znaleźć się w naszym serwisie.


VI. Bezpieczeństwo danych osobowych

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.


Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.


VII. Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez danych użytkownikowi przysługuje szereg uprawnień. Może on z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami mailowo na adres biuro@lovekrakow.pl lub korespondencyjnie na adres LoveKraków.pl, ul. Syrokomli 22/2, 30-102 Kraków. Zwracając się do nas, użytkownik powinien podać danych kontaktowe oraz preferowaną formę i czas kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na pytania i żądania użytkownika.


Każdemu użytkownikowi przysługuje :

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, jeśli jego dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;

  • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie zgody użytkownika oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, posiada on prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas  danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, użytkownik może skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany na stronie naszego serwisu lub skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu.


Po wycofaniu zgody drogą mailową użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie wpływu swojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od otrzymania przez użytkownika naszego potwierdzenia.


Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VIII. Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownik może skontaktować się mailowo na adres biuro@lovekrakow.pl lub korespondencyjnie na adres LoveKraków.pl, ul. Syrokomli 22/2, 30-102 Kraków. Zwracając się do nas, użytkownik powinien podać danych kontaktowe oraz preferowaną formę i czas kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na pytania i żądania użytkownika.


IX. Zmiany polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Może ona w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie. Zachęcamy do odwiedzania Strony celem poznania aktualnej wersji.