Kraków: praca ze znajomością języka obcego czeka art. spons.

Tylko w lutym przedsiębiorcy z Krakowa i całego województwa małopolskiego zamieścili w serwisie Pracuj.pl ponad 4200 ofert pracy. To obok Mazowsza i Dolnego Śląska najlepszy wynik w skali kraju. Przygotowując aplikacje warto pamiętać, że pracodawcy szczególnie cenią wśród kandydatów znajomość języków obcych. Tylko w 2015 roku taki wymóg pojawił się w połowie wszystkich ogłoszeń o pracę opublikowanych na portalu pracuj.pl.

W jakich branżach najłatwiej o pracę?

Z analizy ogłoszeń opublikowanych przez pracodawców na portalu Pracuj.pl wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników zgłosili w lutym pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Kolejnymi branżami gdzie zapotrzebowanie na pracowników jest duże są: bankowość/finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz IT. Także pracodawcy z branży przemysł lekki oraz produkcja dóbr szybko zbywalnych FMCG opublikowali w lutym więcej ofert pracy niż przed rokiem.

Język obcy w cenie

Według danych zebranych przez Pracuj.pl taki wymóg znajomości języka obcego pojawił w połowie wszystkich ogłoszeń o pracę publikowanych na portalu w 2015 roku. Największą popularnością wśród pracodawców cieszy się język angielski – wymóg jego znajomości zawierała ponad połowa ofert pracy. Na kolejnych miejscach znalazł się język niemiecki i francuski.

Kraków językami stoi

Najwięcej ofert pracy w Krakowie zawiera wymóg znajomości języka angielskiego, ale poszukiwani są również specjaliści posługujący się językiem niemieckim, francuskim, włoskim, ale również holenderskim, szwedzkim, norweskim czy duńskim.

Z jakim językiem do konkretnych specjalizacji?

Na poziomie krajowym pracodawcy najczęściej oczekują znajomości języków obcych od specjalistów IT, specjalistów ds. finansów, specjalistów ds. administracji biurowej, oraz specjalistów ds. marketingu.

W Krakowie znajomości języka angielskiego oczekuje się przede wszystkim od pracowników administracji biurowej, finansistów, pracowników IT i inżynierów. Podobnie jest z językiem niemieckim, francuskim, włoskim czy hiszpańskim. Wszystkie oferty pracy w Krakowie najprościej znaleźć w serwisie Pracuj.pl.

Jak najlepiej zaprezentować znajomość języka obcego w CV?

Cały czas popularne jest opisywanie swojej znajomości języka obcego na poziomie deklaratywnym - podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym lub biegłym. Coraz częściej jednak rekruterzy posługują się skalą umiejętności językowych zaproponowaną przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Jeśli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość przez języka obcego (np. FCE, CEA dla języka angielskiego, ZD dla języka niemieckiego czy DALF dla języka francuskiego) powinien dodać go do swojej aplikacji. Będzie on dla rekrutera potwierdzeniem wiedzy i umiejętności. Deklarując w CV znajomość języka obcego na konkretnym poziomie, należy liczyć z tym, że osoba prowadząca rekrutację, będzie chciała również ją sprawdzić. Rekruterzy najczęściej po prostu zadają kandydatom jedno lub dwa pytania w języku obcym.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale