Prace na Grzegórzkach w ramach modernizacji trasy E30 postępują planowo

Na odcinku Kraków Główny - ul. Podgórska, realizowany jest etap budowy podpór wiaduktu nad ul. Grzegórzecką i estakad zlokalizowanych pomiędzy ul. Kopernika i ul. Miodową (część wschodnia). Obecnie, jak również przez najbliższe miesiące, wykonywane  będzie: wbijanie ścianek szczelnych, wzmocnienie podłoża pod fundamenty, wykopy pod fundamenty, roboty szalunkowe i zbrojarskie fundamentów oraz podpór a także przebudowa sieci infrastruktury komunalnej w ul. Grzegórzeckiej.

Po rozbudowie wiadukt będzie dostosowany do układu czterech torów. Po dwóch dodatkowych torach zewnętrznych będą poruszały się pociągi aglomeracyjne, które ułatwią komunikację w Krakowie. Dostęp do kolei i komfortową obsługę podróżnych zapewni budowany na estakadzie, na wysokości Hali Targowej nowy przystanek Kraków Grzegórzki, stanowiący wygodny węzeł przesiadkowy. Nowy obiekt, dostosowany do potrzeb osób 
o ograniczeniach mobilnych,  pozwoli na integrację kolei z komunikacją miejską i ułatwi sprawne przemieszczanie się Krakowian w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Inwestycja PLK na trasie Kraków Główny Towarowy – Rudzice, to dobre zmiany dla podróżujących koleją i dla mieszkańców. Przedsięwzięcie w znacznym stopniu poprawi komunikację w mieście. Budowa 850 m estakady od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej, to możliwość udostępnienia nowej przestrzeni publicznej w centrum Krakowa i poprawa estetyki.

 

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale