18 mln zł na rewitalizację parku Bednarskiego [WIZUALIZACJE]

fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Przebudowa ścieżek, ogrodzenie, schody terenowe, nowe oświetlenie, elementy małej architektury i nowa zieleń – Zarząd Zieleni Miejskiej planuje zmiany w parku Bednarskiego. Efekty mamy zobaczyć w 2022 roku.

Ścieżki parku w Podgórzu pozostaną w większości w obecnym przebiegu, jednak część zmieni nawierzchnię z asfaltowej na tłuczniową wapienną. Odbudowany zostanie „Domek Ogrodnika” (znajdą się tam toalety), powstanie drewniana altana widokowa, a istniejącą (gloriettę) czeka remont. Ponadto planowane są: likwidacja istniejącego placu zabaw i budowa nowego w zmienionej lokalizacji, budowa sceny plenerowej, budowa rzeźby Księgi Twardowskiego, renowację pomnika Wojciecha Bednarskiego oraz uporządkowanie istniejącej zieleni i nowe nasadzenia.

„Zieleń w parku zaprojektowano w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne oraz kompozycyjne. Projekt nawiązuje do wcześniejszych opracowań zajmujących się problematyką tego miejsca, tworzących bogatą literaturę przedmiotu. Głównym założeniem projektowym jest dobór roślinności, odpowiadający romantycznemu charakterowi parku Bednarskiego, z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin” – informuje magistrat.

Więcej niskiej roślinności

Projektowany drzewostan, w którego skład wchodzą gatunki zgodne z pierwotnym założeniem parku, będzie jedynie uzupełnieniem istniejącego zadrzewienia. Projekt przewiduje przede wszystkim rozbudowanie piętra krzewów i niższego piętra roślinności. Zakrzewienia mają sprzyjać rozwoju siedlisk zwierząt żyjących w parku.

Zastosowane gatunki mają zróżnicowaną fakturę i kolorystykę (jak np. liście błyszczące i całobrzegie irgi, liście piłkowane i złożone bzów, gładkie pędy w odcieniach czerwieni derenia oraz zimozielone igliwie cisów). Zieleń niska, w której skład wejdą byliny, rośliny okrywowe i trawy, zostanie w znaczny sposób rozbudowana. Ze względu na duże zacienienie, wprowadzono gatunki przystosowane do takich warunków. Podkreślają one ważne miejsca w parku i zwiększają ich atrakcyjność.

 

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus