Arena Idei. Lepsza Europa, lepsza Polska i lepszy Kraków. Jak to zrobić?

Arena Idei fot. LoveKraków.pl

– Czy możemy z podniesionym czołem i pełnym przekonaniem mówić o tym, że jesteśmy w stanie stworzyć lepszą Europę? Mając doświadczenie pandemicznych lockdownów, rosyjskiej agresji na Ukrainę nie ma już żadnych wątpliwości, że otaczająca nas przestrzeń jest zupełnie inna. Wiele jej pewników zostało zakwestionowanych – twierdzi prof. Jerzy Buzek.

Podczas spotkania zorganizowanego przez stowarzyszenie Lepszy Kraków zaproszeni goście: przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, były wicepremier RP prof. Jerzy Hausner i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur podjęli się diagnozy obecnej kondycji, w jakiej znajduje się Europa, Polska i Kraków.

Powrót do korzeni

Jerzy Buzek mówiąc o potrzebie zmian Europy, wymuszoną przez takie czynniki jak zielona rewolucja, transformacja energetyczna, czy metropolityzacja świata, wskazał na dwie drogi. Pierwszą z nich jest powrót do idei ojców założycieli UE, którzy wywodzili się z chrześcijańskiej demokracji. Druga to inspirowana systemem niemieckim, polegająca na skupieniu się i umocnieniu warstwy edukacyjnej i kulturowej.

Lepsza Europa powinna dawać pokój, bezpieczeństwo, trwały i zrównoważony dobrobyt. To pozostaje w 100 proc. aktualne tak, jak w 1951 roku – mówił.

Wiarygodność ekonomiczna Polski

Komentując sytuację gospodarczą naszego kraju, prof. Jerzy Hausner wyraził przekonanie, że lepsza Polska to Polska, która jest „wiarygodna ekonomicznie”. –  Gdy władza traci wiarygodność ekonomiczną sięga po propagandę. Władza nie jest wiarygodna, dlatego nie radzi sobie ekonomicznie – mówił. Ekonomista przypomniał, że wartość pieniądza opiera się wiarygodności emitentów.

Hausner wskazał także na największe zagrożenie dla polskiej gospodarki, którym jest stagflacja – zbyt wolny wzrost gospodarczy przy jednoczesnej inflacji.

Po pierwsze: Metro

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur podczas Areny Idei stwierdził, że problemem Krakowa jest wciąż niewykorzystany potencjał miasta. Stwierdził, że Kraków powinien mieć ambicję do porównywania się z europejskimi metropoliami, a nie tylko konkurować z polskimi miastami.

– Kraków potrzebuje metra. Jeśli ma być nowoczesną, dobrze pomyślaną europejską metropolią, potrzebuje go – ocenił.

Zdaniem prof. Mazura to „metro kształtuje miasto”, ma znaczący wpływ na jego rozwój. – Wszędzie na świecie, gdzie powstaje metro przybywa ludzi, rozwiązuje się m.in. problem mieszkań – mówił.