Błękitne słupki przy ścieżce rowerowej. Uczelnia wyjaśnia

fot. Tadeusz Szczutko

Wielu rowerzystów pyta o błękitne słupki na trasie do Tyńca. Okazuje się, że tworzą one polowy wzorzec długości i służą metrologii geodezyjnej. Infrastrukturą od 30 lat opiekuje się prof. Tadeusz Szczutko z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Charakterystyczne instalacje usytuowane są na koronie wału wiślanego, na wysokości dawnej wsi Bodzów, około sześciu kilometrów w górę rzeki od centrum miasta. Oznaczone w terenie punkty pomiarowe składają się na bazę testową „Wisła”. Jest ona częścią Geodezyjnego Laboratorium Metrologicznego należącego do Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Odległości pomiędzy słupami tworzą polowy wzorzec długości, który stanowi referencję do testowania poprawności działania instrumentów pomiarowych używanych przez geodetów.

20 słupów

Na całą infrastrukturę składa się 20 słupów, których rząd ciągnie się na długości 1230 metrów. Patrząc od wschodniego krańca bazy, pierwsze cztery słupy zostały rozmieszczone w odległości 26, 39, 52 i 78 metrów od słupa będącego punktem początkowym bazy. Odległość między kolejnymi wynosi w przybliżeniu 77,5 metra. Wyjątek stanowi ostatni, który oddalony jest od poprzednika o 64 metry.

Stabilizację stanowią stalowe rury o długości sześciu metrów i średnicy 30 centymetrów, które są zabetonowane w głębokich na sześć metrów otworach wywierconych w wale. Końce rur wystają półtora metra ponad poziom gruntu i są pokryte osłoną termiczną wykonaną z rury wodociągowej.

Infrastrukturą od 30 lat opiekuje się prof. Tadeusz Szczutko z Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Uczestniczył przy jej powstawaniu, a prace tutaj prowadzone były tematem jego doktoratu.