Dopłata do rachunków za ogrzewanie zostanie przedłużona

fot. DK

Osoby, które w ramach programu PONE wymieniły piec i przez to ich rachunki za ogrzewanie wzrosły, mogą dalej liczyć na pomoc miasta. Lokalny Program Osłonowy ma zostać przedłużony do 2026 roku.

LPO był jednym z warunków wprowadzenie całkowitego zakazu używania paliw stałych na terenie Krakowa. Pierwotny plan zakładał, że dofinansowanie do rachunków dla osób, które spełniają określone kryteria dochodowe i formalne, będzie prowadzone do 2022 roku.

Urzędnicy zdecydowali się jednak przedłużyć tę formę pomocy. Zmienią się jedynie wysokości stawek z uwagi na wzrost cen za paliwa.

Podwyżki

– Dla ogrzewania gazowego wzrost cen nastąpił na poziomie 37,08%, dla ogrzewania energią elektryczną 32,65 %, dla oleju opałowego 116,22 % a dla ogrzewania MPEC 36,67 % – widniej w uzasadnieniu projektu uchwały.

Szacunkowo w ciągu najbliższych dwóch lat z programu skorzysta około 840 rodzin, jednak już w 2025 i 2026 roku liczba ta może wzrosnąć do tysiąca. Średnio każde gospodarstwo domowe otrzymuje ok. 3 tys. złotych.

Dlatego budżet na to zadanie został określony na 5 mln zł w latach 2023-2024 i 6 mln zł na lata 2025-2026.

Kwota różnicy pomiędzy kosztami ogrzewania 1 mkw. powierzchni lokalu paliwem stałym a kosztami ogrzewania lokalu jednym z systemów proekologicznych wynosi odpowiednio: 87,50 zł  dla ogrzewania elektrycznego, 39 zł dla ogrzewania gazowego, 90,64 zł dla ogrzewania olejem opałowym i 23,26 zł  w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. W środę nad propozycją urzędu pochylą się radni miejscy.