Dwa projekty mają zazielenić ulicę na Dębnikach

fot. KEGW

Nowe zagospodarowanie, montaż ławek i nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów – tak w skrócie wyglądają plany wobec zielonego terenu wzdłuż ul. Monte Cassino.

Zmiany w tej części Dębnik szykują się z dwóch powodów. Jednym jest przystąpienie przez jednostkę Klimat Energia Gospodarka Wodna do projektu Life, w ramach którego Kraków, w partnerstwie z belgijskim Leuven, pozyskał 400 tys. euro ze środków unijnych.

Leuven planuje przeznaczyć swoją część środków na różne działania adaptacyjne do zmian klimatu, takie jak zastępowanie wybetonowanych powierzchni zielenią, dosadzanie drzew i krzewów czy rozbiórka podziemnych kanałów i ich zamiana na otwarte.

W podobnym kierunku mają zmierzać działania KEGW. Zielony teren pomiędzy ulicami Monte Cassino, Szwedzką i Dębową ma nie tylko zyskać nowy wygląd, ale też częściowo zmienić swój charakter, z myślą o tym, by obniżać temperaturę w gorące dni i retencjonować wody opadowe.

Wybrany przez KEGW projektant będzie miał za zadanie zaproponowanie docelowego wyglądu nowego skweru, ale kluczowy będzie tutaj też głos mieszkańców wyrażony podczas konsultacji.

Nie tylko Dębniki

Jak informuje nas Magdalena Wasiak, w Krakowie program obejmuje pięć lokalizacji. Oprócz ul. Monte Cassino zmiany planowane są także na zabetonowanym obecnie terenie u zbiegu ulic Ehrenberga i Chełmońskiego na Azorach i na działce u zbiegu ulic Witosa, Gołaśka i Marcowej, natomiast przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Strzelców oraz w parku przy ul. Banacha w dzielnicy Prądnik Biały mają powstać ogrody deszczowe.

ZZM realizuje BO

Jeśli chodzi o Dębniki, nasadzenia planuje również Zarząd Zieleni Miejskiej. To realizacja projektu „Planty Dębnickie na Monte Cassino”, który wygrał w głosowaniu w 2021 roku.

– Projekt ma na celu nadanie ulicy Monte Cassino charakteru Zielonej Alei, dzięki której ta jedna z głównych arterii komunikacyjnych stanie się przyjazna dla wszystkich jej użytkowników. Zaplanowanie Plant Dębnickich wzdłuż ulicy spowoduje, że korzystanie z niej dla celów transportowych (dojście do przystanku, jazda na rowerze) będzie dużo przyjemniejsze – czytamy w opisie przygotowanym przez projektodawcę.

ZZM pod koniec sierpnia ogłosił przetarg na realizację prac. W projekcie jest m.in. uzupełnienie alei drzew wzdłuż ul. Monte Cassino w miejscach, w których ich obecnie brakuje, ale także wzdłuż torowiska tramwajowego czy w innych lokalizacjach, gdzie potrzebne jest zacienienie i izolacja od hałasu. Dodatkowo ma się tam pojawić dużo niższych nasadzeń w formie rabat z trawami czy bylinami.

– Co do zasady projekt z budżetu obywatelskiego i projekt Life są oddzielnymi sprawami, ale w praktyce wyjdzie to tak, że się wzajemnie uzupełnią – komentuje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki