Gruzin i Azerbejdżanin zatrzymani w Krakowie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 50-letniego obywatela Gruzji oraz 20-letniego obywatela Azerbejdżanu. Mężczyźni przebywali w Polsce nielegalnie.

W czwartek w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przeprowadzona została kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. W jej wyniku zatrzymano dwie osoby.

Obywatel Gruzji wjechał na terytorium RP pod koniec marca. 50-letni mężczyzna stawił się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Ustalono jednak, że na chwilę obecną obcokrajowiec nie dysponował żadnym dokumentem uprawniającym do legalnego pobytu na terytorium RP – informuje Justyna Drożdż z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Gruzin nie opuścił terytorium Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy.

Natomiast 20-letni obywatel Azerbejdżanu wjechał do Polski w listopadzie 2022 r. na podstawie paszportu biometrycznego i polskiej wizy krajowej, której ważność upłynęła w ostatnim dniu lipca tego roku. – Mężczyzna nie uzyskał żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium RP, a także na terytorium innych państw Schengen – zaznacza Justyna Drożdż.

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał wobec cudzoziemców decyzję o zobowiązaniu do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres sześciu miesięcy.