Hybrydowy nośnik leków przeciwnowotworowych. Innowacyjne rozwiązanie z Politechniki nagrodzone

Mgr inż. Karina Niziołek (z lewej) i prof. Agnieszka Sobczak-Kupiec w Kielcach podczas gali wręczania nagród w Ogólnopolskim Konkursie fot. Materiały prasowe

Doktorantka Politechniki Krakowskiej mgr inż. Karina Niziołek została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Ministerstwa Nauki.

W XIV edycji konkursu wynalazczyni z PK zdobyła wspólnie z zespołem z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki jedną z 5 głównych nagród za rozwiązanie pt: „Sposób otrzymywania hybrydowego nośnika substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych i hybrydowy nośnik substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych”.

Politechniczny pomysł na inteligentny biomateriał do zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych został doceniony w dużej konkurencji. Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 247 twórców z 21 polskich uczelni. Nagrodą w konkursie jest możliwość prezentacji swojego rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024 oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2024.

Nad nagrodzonym wynalazkiem pracował zespół złożony z doktorantek i naukowczyń Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki w składzie: mgr inż. Karina Niziołek, mgr  inż. Dagmara Słota, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak–Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK oraz dr inż. Agnieszka Tomala.

Poza nagrodą główną ich rozwiązanie zostało uhonorowane także dwoma wyróżnieniami specjalnymi - Nagrodą Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Nagrodą Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Inteligentny system dostarczania leków. Jak to działa?politech

Opracowany przez mgr inż. Karinę Niziołek i zespół z nią współpracujący sposób wytworzenia oraz hybrydowy nośnik substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych może znaleźć szerokie zastosowanie w medycynie i farmakologii jako inteligentny system dostarczania leków. - Dzięki naszemu rozwiązaniu leki mogą być dostarczane dokładnie do obszarów dotkniętych nowotworem, przy zminimalizowaniu toksycznego działania na zdrowe komórki. Co więcej, uzyskany system kontrolowanego uwalniania leków pozwala na utrzymanie odpowiedniego stężenia leków w miejscu nowotworu, co może zwiększyć skuteczność leków oraz jednocześnie zmniejszyć toksyczność dla zdrowych tkanek – wyjaśnia mgr inż. Karina Niziołek.

Jak podkreśla, wykorzystanie hybrydowego nośnika substancji z grupy leków przeciwnowotworowych poprawi jakość leczenia onkologicznego. – Terapia celowana zastosowana u chorych onkologicznych może pomóc w zwalczeniu oporności na leki, która może rozwijać się w trakcie leczenia nowotworów. Co więcej dostarczanie leków w sposób kontrolowany i celowany może pomóc w przełamywaniu mechanizmów opornościowych komórek nowotworowych, a w konsekwencji prowadzić do ich apoptozy. Zastosowanie hybrydowych nośników leków może poprawić biodostępność leków, a co za tym idzie zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych – mówi doktorantka PK.