Jak przejść z Żabińca na Opolską? Są trzy pomysły na przebudowę schodów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Do 28 października potrwają konsultacje dotyczące przebudowy schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad Białuchą i dalej do ul. Opolskiej. Wiadomo już, jakie rozwiązania proponują projektanci.

O przygotowaniach do przebudowy schodów informowaliśmy już wielokrotnie. Obecny stan stanowi dużą barierę nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla rodziców z wózkami dziecięcymi czy rowerzystów. Strome, zaniedbane schody zdecydowanie zasługują już na zmianę. Dodatkowo samo dojście do nich prowadzi przez żwirowy teren, pełniący funkcję dzikiego parkingu.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa podpisał w sierpniu umowę z firmą, której zadaniem jest przygotowanie koncepcji inwestycji. Teraz propozycje zostały opublikowane i przechodzą konsultacje społeczne.

Pomysły są trzy: przebudowa schodów i budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami i rowerzystów, przebudowa schodów i budowa windy oraz wersja rozszerzona, która zakłada całkowicie nową kładkę nad Białuchą. Dwie pierwsze propozycje wykorzystywałyby obecną kładkę, przy założeniu, że w późniejszym terminie miałaby ona zostać poszerzona.

Wariant 1 – pochylnia

W pierwszej propozycji nowe schody miałyby 2,25 m szerokości (nie 1,5 m, jak obecnie). Od strony ulicy Zdrowej prowadziłby do nich chodnik z bezfazowej kostki, co wiąże się z przedłużeniem chodnika od strony sklepu samochodowego. Niezależnie od schodów do kładki prowadziłaby też pochylnia o szerokości 4,2 m, z czego pas o szerokości 1 m byłby oddzielony balustradą, z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Z pozostałej części korzystaliby rowerzyści.

Ulica Zdrowa na wysokości wyjazdu z pochylni i wyjścia ze schodów miałaby wyniesioną powierzchnię, a na niej – przejście dla pieszych.

Od strony ulicy Opolskiej zmiany miałyby zostać wprowadzone w ramach osobnej inwestycji, czyli zapowiadanego zagospodarowania bulwarów Białuchy. Projektanci uwzględnili proponowane w nim rozwiązania.

Wariant 2 – winda

W drugiej wersji również powstałyby nowe schody, choć w nieco innej, prostej formie. Tuż przy nich zostałaby wybudowana winda. Projektanci przewidują kabinę o wymiarach 1,5*2,5 m i przekonują, że takie rozwiązanie, oprócz zapewnienia właściwych warunków ruchu osobom z niepełnosprawnościami, umożliwi także „wygodny transport rowerów, urządzeń transportu osobistego, wózków dziecięcych, itp.”.

Wariant 3 – nowa kładka

W wersji trzeciej nie ma już mowy ani o zachowaniu dotychczasowej kładki, ani o dowiązaniu do projektu zagospodarowania bulwarów. Pomiędzy ulicami Zdrową i Opolską powstałaby nowa kładka, z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 4 m. W tej wersji powstałyby krótkie schody od strony ul. Zdrowej, które pozwalałyby skrócić drogę zamiast przechodzenia przez całą pochylnię. Podobna sytuacja, ale w mniejszej skali, miałaby miejsce od ul. Opolskiej.

W tym przypadku również przewidziane jest wyniesione przejście na ul. Zdrowej i przedłużenie chodnika.Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały