Jak ustrzec się przed kontrolerami-przebierańcami [ROZMOWA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Jeden z pasażerów komunikacji miejskiej stwierdził, że w jednym z autobusów pojawili się fałszywi kontrolerzy biletów. ZTP wyjaśnia sprawę, a my zapytaliśmy przedstawiciela urzędu, co robić w przypadku podejrzeń, że ktoś chce nas oszukać.

Ostatnio pojawiła się informacja o tym, że w komunikacji miejskiej krążą oszuści podszywający się pod kontrolerów biletów. Sytuacja została wyjaśniona?

Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego: Na podstawie dostępnych dokumentów nie stwierdzono, aby którykolwiek z uprawnionych zespołów kontrolerskich prowadził kontrole we wskazanym czasie i pojeździe. Należy w tym miejscu podkreślić, że to ustalenie dotyczy zarówno pierwszej rzekomo fałszywej kontroli, jak i drugiej – rzekomo właściwej.

Zostały wytypowane pojazdy, których interwencja mogła dotyczyć i jesteśmy na etapie zabezpieczania nagrań z tych pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Jeśli zapis przestrzeni pasażerskiej potwierdzi zgłoszony incydent, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie podejmie stosowne kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i przekaże zgromadzony materiał dowodowy do odpowiednich służb.

Co powinien mieć przy sobie kontroler, żeby go zidentyfikować – zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma uniformu?

Zważywszy na fakt, że tylko 50% ogólnej liczby kontrolerów przeprowadza czynności kontrolne w jednolitym stroju służbowym, uprawnienie do dokonywania kontroli w przypadku pozostałych kontrolerów zidentyfikować można na podstawie identyfikatora.

Kontroler przystępujący do kontroli dokumentów przewozu i w trakcie jej musi mieć Identyfikator umieszczony w dobrze widocznym dla pasażera miejscu. Aktualnie obowiązujący wzór Identyfikatora jest na naszej stronie w zakładce kontrola biletów, a także przy kabinie kierujących w każdych pojazdach.

Identyfikator służbowy kontrolera zawiera: nazwę „Komunikacja Miejska w Krakowie - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie”, zdjęcie kontrolera, numer identyfikacyjny kontrolera, okres jego ważności, zakres upoważnienia, pieczęć i podpis wystawcy oraz hologram.

W razie, gdybyśmy mieli wątpliwości co do tego, kto nas „sprawdzał”, to co może taka osoba zrobić, z kim się skontaktować? Albo w razie spornej sytuacji, co można zrobić?

W razie wątpliwości pasażera co do autentyczności kontrolerów można skonsultować się z firmą, która realizuję usługę kontroli, czyli Zakłady Wielobranżowe Renoma pod numerem telefonu 12 306 77 11.

Chciałbym jeszcze zapytać o drugą stronę: czy krakowscy kontrolerzy często mierzą się z agresją ze strony osób jadących bez biletów? Macie może takie raporty od Renomy?

Niestety nie są prowadzone takie statystyki, ale praktycznie nie ma dnia, w którym nie dochodziłoby do incydentów związanych z zastosowaniem przemocy fizycznej i psychicznej wobec kontrolerów. Większość takich zajść, które są wynikiem przeprowadzonej kontroli kończą się zatrzymaniem pojazdu transportu publicznego i wezwaniem policji. Należy w tym miejscu podkreślić, że takie zdarzenie jest obarczone sankcją w postaci opłaty dodatkowej w wysokości 510 zł. W sytuacjach ekstremalnych, gdzie dochodzi do pobicia kontrolera, są zgłaszane sprawy na policję.