Jest decyzja urzędu co do Angel Stradom

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Urząd miasta wydał pozytywną dla właściciela nieruchomości przy ul. Stradomska 12-14 decyzję związaną z dokończeniem inwestycji.

26 kwietnia tego roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił pozwolenie na budowę inwestycji Angel Stradom. Okazało się, że wyrok nie był związany stricte z wydaniem pozwolenia budowlanego, tylko z procedurami związanymi z tym postępowaniem.

NSA stwierdził, że ustalenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, które w żaden sposób nie podważyły podstaw do wydania pozytywnej dla dewelopera decyzji administracyjnej, są poprawne. – Naczelny Sąd Administracyjny zgadza się z przedstawioną tam, szczegółowo, oceną inwestycji i przyjmuje ją za własną – widniało w uzasadnieniu.

Sąd za podstawę uchylenia wyroku i decyzji prezydenta, uznał to, że korespondencja do jednej ze stron postępowania była błędnie zaadresowana. To spowodowało, iż urząd był zmuszony przeprowadzić procedury ponownie.

Z rygorem natychmiastowej wykonalności

Jak informuje Patrycja Piekoszewska z biura prasowego urzędu miasta, postępowanie prowadzone w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i hotelowego z garażem podziemnym zostało zakończone 9 listopada.

W decyzji znalazło się umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji dla robót wykończeniowych, zatwierdzenie projektu budowlanego, który obejmuje obydwa budynki – część mieszkalną i hotelową.

Urząd wydał również pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku hotelowym. Mowa tu o uzupełnieniu fragmentów ścian, montażu drzwi czy sufitów podwieszanych, a także elementów zabytkowych.

– Postanowieniem z 10 listopada tej decyzji administracyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności – mówi Patrycja Piekoszewska.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto