News LoveKraków.pl

Kolejne pomysły na skrzyżowanie na ul. Łokietka. Nie otoczą zabytku asfaltem

fot. Agata Wnuk/LoveKraków.pl

W reakcji na krytykę wcześniejszych propozycji projektanci przygotowali dwa nowe warianty układu drogowego łączącego ulice Łokietka, Poznańską i Składową.

Rejon skrzyżowania ul. Poznańskiej i Łokietka sprawia sporo problemów, zwłaszcza pieszym, którzy muszą sobie radzić z brakiem infrastruktury. W sierpniu informowaliśmy o dwóch propozycjach rozwiązań dotyczących budowy w tym miejscu ronda, przebudowy fragmentów ulic oraz budowy chodników.

Obydwie wersje zakładały budowę jezdni po obydwu stronach zabytkowego budynku rogatki stojącego u zbiegu ulic Łokietka i Poznańskiej. Projektanci uzasadniali to faktem, że budynek jest zabytkowy i trzeba było znaleźć sposób, by zapewnić poruszanie się we wszystkich kierunkach bez naruszania go. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj:

Brak akceptacji

Przedstawione warianty układu drogowego spotkały się z krytyką. Wśród zarzutów podnoszonych przez mieszkańców znalazło się m.in. to, że zabytkowy budynek rogatki (który docelowo ma pełnić publiczną funkcję) znalazłby się niejako wewnątrz skrzyżowania, otoczony z każdej ze stron jezdnią. Poprowadzenie dodatkowej jezdni wiązałoby się też z wycinką zieleni przy rogatce i uszczupleniem powierzchni parku po przeciwnej stronie.

W ostatnich dniach do konsultacji w ramach audytu rowerowego opublikowano dwa nowe warianty. – Warianty 3 i 4 wprowadza się w związku z negatywną opinią Konserwatora Zabytków oraz Rady Dzielnicy w zakresie wyznaczenia jezdni zjazdu z ronda, okalającej istniejący obiekt zabytkowy – czytamy w opisie.

Nowe propozycje zakładają rezygnację z dodatkowej jezdni przy rogatce, minimalizację ingerencji w teren zielony przeznaczony pod park i rezygnację z wjazdu autobusu na ul. Składową. Na mapach, na terenie przy rogatce, zaznaczono natomiast jako osobną inwestycję budowę chodnika. Choć nie pada to wprost w opisie, jego przebieg pokrywa się z jednym z konsultowanych wcześniej wariantów realizacji projektu budżetu obywatelskiego „Zróbmy dojście do parku przy Łokietka”.

Z rondem i bez

Wariant 3 jest modyfikacją jednego z wcześniejszych. Oprócz rezygnacji z jezdni przy rogatce, zrezygnowano także z zatok autobusowych na ul. Łokietka (autobusy zatrzymają się na jezdni), a dzięki rezygnacji ze skierowania autobusów na ul. Składową możliwe było zwężenie pasów. Pojawia się też brakujący obecnie chodnik od wiaduktu kolejowego w stronę ul. Poznańskiej. Wciąż jednak część relacji pozostaje problematyczna: nie można skręcić w lewo z Łokietka w Poznańską ani z Poznańskiej w Łokietka (w tym drugim przypadku trzeba okrążyć rondo):

Wariant 4 to jedyny bez ronda. W tym przypadku układ drogowy w dużej mierze wyglądałby podobnie do obecnego, a więc z dwoma przesuniętymi względem siebie wlotami ulic Poznańskiej i Składowej. Z Poznańskiej można skręcić zarówno w lewo, jak i w prawo. Z punktu widzenia pieszych są też jednak minusy: nie ma nowego chodnika w rejonie wiaduktu, a przejścia dla pieszych nie mają azyli, co projektanci tłumaczą minimalizowaniem ingerencji w tereny zielone. Ze względu na dodatkowy pas dla skręcających w lewo jedyne przejście dla pieszych przez ul. Łokietka wyznaczono dopiero za rogatką, co dla części użytkowników będzie oznaczało wydłużenie trasy.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Krowodrza