Kraków odwiedziło 2 mln turystów w wakacje 2022

fot. Mateusz Kaleta/LoveKraków.pl

– Turystyka krajowa osiągnęła stan sprzed pandemii, natomiast ruch zagraniczny dopiero dochodzi do poziomu 60 proc. względem najlepszego 2019 roku. To nie jest zła prognoza, szczególnie jeśli nie dotkną nas już żadne katastrofalne wydarzenia w postaci wirusa czy wojny – mówił dr Krzysztof Borkowski, autor badania ruchu turystycznego w Krakowie.

W czwartek, 29 września, odbyło się Forum Turystyki, na którym zaprezentowano dane dotyczące ruchu turystycznego w Krakowie, przeprowadzone na zlecenie urzędu miasta. Wynika z nich, iż turystyka krajowa w mieście wróciła do normy, a nawet ją przewyższyła. Większe wyzwanie stanowią turyści zagraniczni.

Od stycznia do lipca 2022 roku do Krakowa przyjechało prawie 1,2 mln turystów, z czego 400 tys. (30 proc.) to byli turyści zagraniczni. Czym bliżej sezonu letniego, tym turystów w Krakowie więcej. W styczniu przyjechało do miasta ogółem 97 tys. turystów, w lutym – 126 tys., w marcu – 169 tys., w kwietniu – 163 tys., w maju – 193 tys., w czerwcu –208 tys., w lipcu 235 tys. i dalej danych jak na razie brak.

W lipcu przyjechało do Krakowa 235 tys. turystów (90 tys. zagranicznych), co stanowi 90 proc. osiągniętego jak dotąd najwyższego wyniku w lipcu 2019 roku, który wynosi 263 tys. turystów.

W czerwcu i lipcu odnotowano kolejno 138 tys. i 145 tys. turystów krajowych, co stanowi 106 proc. i 109 proc. najlepszego jak dotąd osiągniętego wyniku. Jeśli chodzi o czerwiec, to najwięcej turystów krajowych przyjechało w 2019 roku – 130 tys. Biorąc pod uwagę lipiec, był to 2021 rok i 134 tys. turystów krajowych.

3 mln odwiedzających i turystów

Swoje badanie ruchu turystycznego przedstawiła również firma Selectivv, która opracowała je na podstawie danych lokalizacyjnych z telefonów komórkowych. Według nich, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia do Krakowa przybyło 3 mln 161 tys. turystów oraz odwiedzających jednodniowych. W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost na poziomie ponad 300 tys.

Liczba samych turystów, według firmy Selectivv, w okresie czerwiec-sierpień to jednak 1 mln 973 tys., co przełożyło się na 6 mln 125 tys. noclegów. Turyści krajowi stanowili 93 proc. ogółu.

comments powered by Disqus