Kraków w zimie stawia na samochody. Pieszy i rowerzysta musi poczekać na odśnieżanie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

15 października pełną gotowość ma osiągnąć miejski zespół ds. łagodzenia skutków zimy, na czele którego stanął pierwszy zastępca prezydenta Krakowa – Andrzej Kulig.

Podczas tegorocznej zimy będzie obowiązywało sześć głównych standardów zimowego utrzymania dróg oraz dwa dla chodników i ścieżek rowerowych.

Do dwóch godziny po ustaniu opadów muszą być odśnieżone jezdnie (drogi krajowe, wojewódzkie oraz istotne dla układu komunikacyjnego Krakowa, jak np. ul. Opolska, Wielicka, Konopnickiej czy Aleje Trzech Wieszczów) wraz z zatokami przystankowymi oraz miejscami postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni. MPO do temperatury -10 stopni Celsjusza ma obowiązek posypać zwilżoną solanką, a jeśli temperatura będzie jeszcze niższa, to szorstką mieszanką z 30-procentowym dodatkiem soli. Błoto pośniegowe ma zniknąć do czterech godzin z tych dróg.

Chlorek wapnia na Starym Mieście

Drugi standard dotyczy dróg powiatowych, po których poruszają się autobusy oraz tramwaje komunikacji miejskiej (np. ul. Balicka, Dietla, św. Gertrudy, Nowosądecka, aleja Róż czy Sołtysowska). Jezdnie muszą być odśnieżone do czterech godzin po ustaniu opadów, a błota pośniegowego ma nie być do sześciu godzin. Prawie identyczne, jak w standardzie pierwszym, obowiązują zasady stosowania soli. Za wyjątkiem dzielnicy I Stare Miasto, gdzie można jezdnie posypywać jedynie chlorkiem wapnia.

Do sześciu godzin po ustaniu opadów śniegu muszą być odśnieżone drogi gminne, które są znaczące dla lokalnego układu komunikacyjnego, jak np. ul. Bojki, Dajwór, Jabłonowskich, Kurczaba, Sądowa, Wielopole czy Zarzecze. Na tych ulicach, zgodnie z ustaleniami urzędników, może występować zajeżdżony śnieg nieutrudniający ruchu.

Czwarty standard odnosi się do najbardziej elitarnych przestrzeni publicznych w mieście - płyta Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz dróg wewnątrz pierwszej obwodnicy (ograniczonych Plantami).

Na płycie Rynku Głównego odśnieżone muszą zostać ścieżki o szerokości minimum czterech metrów, prowadzące od ul. św. Jana do wejścia do Sukiennic, od ulicy Brackiej, Szewskiej oraz Siennej. Ścieżki mają być posypane piaskiem, a śnieg można składować jedynie w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. W wyjątkowych sytuacjach (np. gołoledź czy zamarzanie mokrej po opadach nawierzchni) można wykorzystać środki chemiczne, jak np. chlorek wapnia.

Dla dróg gminnych, które nie zostały objęte trzecim standardem utrzymania (np. Celna, Dekarzy, Felicjanek, Komandosów, Miedziana, Paulińska, Robla, Zduńska), jezdnia ma być odśnieżona do dziesięciu godzin po ustaniu opadów. Ostatni (szósty) standard odnosi się dróg wewnętrznych, gdzie jezdnia nie musi być całkowicie odśnieżona (utrzymana na biało) a jedynie odpłużona.

Z rowerami i pieszymi się nie spieszy

Dwa standardy obowiązują w przypadku chodników i dróg rowerowych, które znajdują się przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Z chodników oraz ścieżek rowerowych do sześciu godzin po ustaniu opadów, musi być odgarnięty luźny śnieg, po czym należy posypać je szorstkim materiałem z 10% dodatkiem soli. Jeśli chodnik czy droga znajdują się na terenie zieleni miejskiej, to nie należy stosować środków chemicznych.

Drugi standard utrzymania chodników i ścieżek dla jednośladów obowiązuje w przypadku, kiedy w strefie płatnego parkowania samochody mogą parkować na chodnikach. Wtedy trakty dla pieszych oraz rowerzystów muszą być odśnieżone do sześciu godzin. Urzędnicy zalecają, aby te prace przeprowadzić w godzinach porannych, maksymalnie do godziny 9:00.

Osoby, które korzystają z komunikacji miejskiej do trzech godzin, po ustaniu opadów, mają mieć odśnieżony peron przystankowy.