Las reklam przed hotelem Cracovia. Czy ogromne nośniki w końcu znikną?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Duże billboardy reklamowe ustawione przy Hotelu Cracovia, w samym centrum miasta, stoją tam bez odpowiednich zgód. Muzeum Narodowe, będące właścicielem terenu, w tej kwestii odsyła do najemców.

Tych kilku sporych rozmiarów billboardów trudno nie zauważyć. Chodzi o ogromne nośniki otaczające budynek dawnego hotelu Cracovia. Na widok reklam nie pozostała również obojętna inicjatywa ŁADny Kraków, która walczy z reklamowym i przestrzennym chaosem w naszym mieście.

– Kolejna plantacja budowlanych samowoli. Jak się właśnie okazało, las nośników reklamowych wyrósł przed hotelem Cracovia bez jakichkolwiek pozwoleń – piszą na swojej stronie na Facebooku. – Zgłoszona do UMK została tylko jedna mała przestawna tablica, pozostałe 6 billboardów i kilka gablot stoi tam wbrew przepisom.

Muzeum Narodowe: odpowiedzialność po stronie najemców

Muzeum Narodowe w Krakowie tłumaczy, że z reklam nie czerpie żadnych zysków. Właścicielami nośników są najemcy, z którymi instytucja zawarła umowy najmu lub też wstąpiła do umów zawartych z poprzednim właścicielem nieruchomości, spółką Echo Investment.

Jak mówi nam Katarzyna Bik z Muzeum Narodowego w Krakowie, zgodnie z treścią tych umów to najemcy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa – w tym również w zakresie dotyczącym zamontowanych przez nich nośników reklamowych.

– Z tej przyczyny najemcy, a nie Muzeum Narodowe w Krakowie ponoszą odpowiedzialność względem organów architektoniczno-budowlanych w razie stwierdzenia posadowienia nośników reklamowych z naruszeniem przepisów prawa i w przypadku ewentualnego wszczęcia postępowania przez organy architektoniczno-budowlane będą jego stronami – mówi w rozmowie z LoveKraków.pl Katarzyna Bik.

Reklamy są, a pozwoleń brak

–  Nośniki wzniesiono chyba w 2011 roku, tak wynika ze zdjęć znajdujących się na platformie Street View. Formalnie odpowiedzialność rzeczywiście jest po strony najemcy. Ale zaskakuje, że Muzeum Narodowe w Krakowie, powziąwszy informację o masowej samowoli budowlanej na swoim terenie, nie wydaje się zainteresowane wyjaśnieniem problemu – komentuje w rozmowie z LoveKraków.pl Jakub Pogorzelski z inicjatywy ŁADny Kraków.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec
comments powered by Disqus