Masz szyld, baner, bilbord? Dostosuj je do przepisów i uniknij kary

fot. Agata Siubijak/LoveKraków.pl

1 lipca kończy się dwuletni okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych w oparciu o tzw. uchwałę krajobrazową. Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na sprawdzenie, jaka forma i gabaryt nośnika reklamowego są dozwolone w danej strefie.

Już tylko nieco ponad miesiąc pozostał do wejścia w życie uchwały krajobrazowej. Dzieli ona miasto na trzy strefy i podobszary określające zasady sytuowania urządzeń reklamowych w Krakowie. Szczegółowy podział jest dostępny tutaj.

Urząd miasta przypomina, że czasu na dostosowanie tablic, szyldów i urządzeń reklamowych jest coraz mniej. – Po 1 lipca należy liczyć się z postępowaniem administracyjnym, które może zakończyć się naliczeniem kar pieniężnych za każdy dzień trwania tego postępowania – aż do momentu dostosowania szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego lub jego usunięcia – czytamy w komunikacie.

Kara za 1 mkw szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego niezgodnego z zapisami uchwały krajobrazowej to 122 zł dziennie (z odsetkami).

Uchwała już obowiązuje

Uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 lipca 2020 r. Już od tej daty nie można umieszczać w Krakowie nowych reklam niezgodnych z jej zapisami. Postępowania, jakie zostały wszczęte po wejściu w życie uchwały dzielą się na dwa rodzaje: dla nośników umiejscowionych przed i po tym terminie.

W przypadku tych dotyczących nośników zamontowanych przed 1 lipca 2020 r., właściciele reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową lub właściciele gruntu, na którym jest umiejscowiona taka reklama są informowani, że mają czas na dostosowanie ich do wytycznych do 1 lipca 2022 r. W takim przypadku nie są nakładane kary finansowe, jedynie właściciele reklam są powiadamiani, że jeżeli to nie nastąpi w wyznaczonym czasie, wówczas dopiero będą nakładane sankcje.

Dla nośników reklamowych, które zostały zamontowane po wejściu w życie uchwały, organ gromadzi dokumentację, w tym nakazuje właścicielowi reklamy przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność tej reklamy z zapisami uchwały.

Na razie bez kar

Jak dotąd, zakończono ponad 200 postępowań dotyczących badania legalności reklamy, na około 900 prowadzonych postępowań, około 700 wciąż pozostaje w toku. Do tej pory nie doszło do nałożenia żadnej kary pieniężnej.

W wyniku działań Zarządu Dróg Miasta Krakowa (odpowiadającego za reklamy w pasie drogowym), od początku obowiązywania uchwały krajobrazowej usunięto ponad 1500 reklam. Natomiast w drodze prowadzonych postępowań za nielegalne zajęcie pasa drogowego, interwencji, braku możliwości kontynuacji decyzji zezwalającej na zajęcie – liczba decyzji o odmowie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wyniosła 862.