Nagroda dla kobiet, które zmieniają świat. Zgłoś kandydatury

Można już zgłaszać kandydatury do 3. edycji Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej. Wyróżnienia przyznawane są każdego roku czterem niezwykłym kobietom, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasze miasto.

Praca kobiet, choć wnosząca fundamentalny wkład w życie społeczne, polityczne i intelektualne, przez wieki pozostawała często niewidzialna. Dziś, mimo zmian zachodzących w obyczajowości, wciąż nie zawsze jest dostrzegana. Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej to działanie, które pozwala to zmienić. Pragnąc podkreślić niezwykły wpływ kobiet i ich wyjątkową postawę na rzecz kształtowania lepszego świata, prezydent Krakowa ogłosił 3. trzecią edycję Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej i zachęca do przesyłania propozycji kandydatur niezwykłych krakowianek.

Patronka nagrody, czyli Kazimiera Bujwidowa to krakowianka, której Polki w dużej mierze zawdzięczają prawa do studiów wyższych, stworzyła bowiem pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym w Krakowie, angażowała się w walkę o prawo kobiet do głosowania w wyborach powszechnych, a swoją siłą i wolą walki inspiruje nas do dziś.

Wyróżnienia przyznawane są każdego roku czterem niezwykłym kobietom, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasze miasto. Nagroda pozwala tworzyć silną reprezentację kobiet we wszystkich dziedzinach życia publicznego, wspierać kobiety w ich działaniach oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na płeć.

Tytuł przyznaje corocznie prezydent Krakowa na wniosek Kapituły Nagrody za poprzedni rok kalendarzowy. Laureatki nagrody otrzymują wyróżnienie w postaci statuetki oraz mają prawo do używania znaku graficznego nagrody. Mogą być dodatkowo uhonorowane wymienianiem ich w krakowskich wydawnictwach dotyczących działalności na rzecz równości.

Zgłoszenia kandydatur do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej A.D. 2023" należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym TUTAJ. Termin składania zgłoszeń kandydatur rozpoczął się 2 stycznia 2024 roku i trwa do 16 lutego 2024 roku.

Formularze prosimy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w jednej z możliwych form:

 • poprzez dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty podpisanego oświadczenia do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
 • poprzez przesłanie skanu podpisanego elektronicznie (podpisem zaufanym lub kwalifikowanym) oświadczenia na adres e-mail: krakowdlarownosci@um.krakow.pl
 • w formie elektronicznej – poprzez ePUAP: e-Urząd Miasta Krakowa – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK.

Kapituła przy wyborze kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej uwzględnia w szczególności:

 1. znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności
 2. zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia
 3. okres prowadzonej działalności
 4. efekty i zakres działań
 5. innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań.

Dodatkowe informacje:

 • prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej przysługuje każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi i mieszkance Krakowa
 • zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatką do tytułu
 • do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac kapituły.

LoveKraków.pl jest patronem medialnym konkursu.