Nie zgadzasz się z karą za jazdę na gapę? Reklamacje już pod nowym adresem

Od 1 marca kontrolą biletów w autobusach i tramwajach zajmuje się nowa firma. Z punktu widzenia pasażera to istotne zwłaszcza wówczas, gdy zamierza złożyć reklamację dotyczącą działania kontrolerów.

Przez ostatnich sześć lat kontrolą biletów zajmowała się firma Renoma. Początek jej pracy w Krakowie był sporym wydarzeniem – po pierwsze dlatego, że zadania związane z kontrolą, wykonywane wcześniej przez MPK, powierzono komercyjnemu podmiotowi. Po drugie, od tego momentu część kontrolerów wykonuje swoją pracę w mundurach.

Od 1 marca to już nie Renoma, a Rewizor pełni na zlecenie Zarządu Transportu Publicznego takie obowiązki. O perypetiach na etapie wyboru firmy pisaliśmy szerzej tutaj:

Jakie kary?

Niezależnie od tego, kto zajmuje się kontrolą, pasażer musi pamiętać o tym, by mieć ważny bilet, a w przypadku przejazdów ulgowych lub bezpłatnych – dokument poświadczający uprawnienia do zniżki.

Kara za brak biletu to 240 zł. Jeśli zapłacimy bezpośrednio u kontrolera lub w ciągu tygodnia, kwota jest obniżona o połowę. Oprócz tego trzeba zapłacić równoważność ceny biletu 60-minutowego.

Za brak dokumentu uprawniającego do ulgi trzeba zapłacić 160 zł i tutaj również możliwa jest obniżka o 50% w przypadku szybkiej wpłaty.

Karę w wysokości 160 zł można też otrzymać za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – np. zakazu przewożenia przedmiotów niebezpiecznych, mogących zanieczyścić pojazd, utrudniających innym korzystanie z pojazdu lub przewożenie psa bez kagańca. Z kolei 520 zł kosztuje spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy bez uzasadnionej przyczyny. W tym przypadku nawet zapłata w ciągu tygodnia nie obniża wysokości kary.

Dla pasażera

Siedziba biura firmy Rewizor mieści się przy ul. Kluczborskiej 48, niedaleko pętli Krowodrza Górka. Ten adres może się przydać tym pasażerom, którzy podczas kontroli nie mieli przy sobie kupionego wcześniej imiennego biletu okresowego lub dokumentu poświadczającego prawo do ulgi. Jeśli w ciągu siedmiu dni pokażą taki bilet lub dokument, kara zostanie anulowana (i zwrócona, jeśli została już zapłacona). Nie unikniemy już tylko opłaty w wysokości 16 zł.

Dokument można przynieść osobiście, przesłać potwierdzoną notarialnie kopię na adres pocztowy lub, w przypadku biletów, przesłać skan. Szczegóły można znaleźć TUTAJ.

Każdy pasażer, który nie zgadza się z decyzją kontrolera, ma trzy miesiące na złożenie reklamacji. Jeśli reklamacja dotyczy wezwania wystawionego przed 1 marca, trzeba jeszcze skorzystać z wcześniejszego adresu mailowego lub pocztowego albo osobiście przyjechać do siedziby firmy Renoma przy Wileńskiej 2A.