Nocne asfaltowanie na Kamieńskiego

Zdjęcie przykładowe fot. Krzysztof Kalinowski

Dziś w nocy rozpocznie się drugi etap wymiany nawierzchni na fragmencie ulicy Kamieńskiego. Prace mają skończyć się 20 maja.

Przez sześć kolejnych nocy będą prowadzone prace na odcinkach ulicy Kamieńskiego. Droga zyska nową nawierzchnie.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przedstawił harmonogram prac.

  • noc z 8 na 9 maja – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od wjazdu z ul. Wielickiej do ul. Malborskiej,
  • noc z 9 na 10 maja – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od torów na ul. Nowosądeckiej do wjazd z ul. Wielickiej,
  • noc z 10 na 11 maja – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od wjazdu z ul. Wielickiej do ul. Malborskiej,
  • noc z 11 na 12 maja – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od torów na ul. Nowosądeckiej do wjazd z ul. Wielickiej,
  • noc z 12 na 13 maja – warstwa ścieralna – prawy pas, od torów na ul. Nowosądeckiej do ul. Malborskiej,
  • noc z 15 na 16 maja – warstwa ścieralna – lewy pas, od torów na ul. Nowosądeckiej do ul. Malborskiej.

Kolejny, ostatni już etap robót, rozpocznie się 16 maja i potrwa cztery noce:

  • noc z 16 na 17 maja – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej,
  • noc z 17 na 18 maja  – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej,
  • noc z 18 na 19 maja – warstwa ścieralna – prawy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej,
  • noc z 19 na 20 maja – warstwa ścieralna – lewy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze