Nowa Huta Przyszłości. „Mamy dobrze rozpędzony Przylasek Rusiecki”

przylasek rusiecki fot. krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Projekt Nowa Huta Przyszłości to łącznie 730 ha terenów inwestycyjnych we wschodniej części dzielnicy. Spółka zarządzająca tym obszarem ma do zrealizowania cztery zadania: centrum logistyczne „Ruszcza”, park edukacyjny „Branice”, „Błonia 2.0” oraz Przylasek Rusiecki. Na jakim etapie jest projekt?

Plan Nowej Huty Przyszłości obejmuje 730 ha terenów, lecz dopiero część z nich jest w dyspozycji spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości. – Obecnie dysponujemy 20% tego terenu, gmina posiada 16%. 64% jest w rękach osób fizycznych i prawnych, z którymi prowadzimy rozmowy w zakresie możliwości pozyskania reszty terenu – mówił Artur Paszko, prezes KNHP podczas komisji innowacji w urzędzie miasta.

Strefa Aktywności Gospodarczej w obrębie ulicy Igołomskiej to najważniejsze zadanie spółki KNHP. Jak tłumaczył Artur Paszko, projekt sprowadza się do tego, aby przygotować grunt pod inwestycje, który aktualnie jest kompleksowo czyszczony i uzbrajany. Spółka szacuje, że powstanie tam 40 inwestycji.

Po stronie południowej ulicy Igołomskiej prace realizuje wykonawca AG System, natomiast na północy FHU Instub. Projekt ma zostać zakończony jeszcze w tym roku, a w 2023 roku przyjdzie czas na komercjalizację tych gruntów.

Przylasek Rusiecki i Błonia 2.0

Centrum rekreacji i wypoczynku „Przylasek Rusiecki” to 192 ha terenu, w którego skład wchodzi budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika (zadanie zrealizowane), budowa parku edukacyjnego „Branice” oraz budowa centrum geotermalnego.

– Pod względem zaawansowania prac mamy dość dobrze rozpędzony Przylasek Rusiecki – mówił Artur Paszko, prezes KNHP. Kąpielisko zostało otwarte w lipcu ubiegłego roku, natomiast park naukowo-technologiczny „Branice” ma zostać otwarty w 2025 roku.

Jeśli chodzi zarówno o park „Branice” oraz centrum geotermalne, trwają nieustannie prace przede wszystkim nad pozyskaniem funduszy na realizację tych projektów.

Centrum wielkoskalowych plenerowych wydarzeń kulturalnych „Błonia 2.0” zakłada budowę pełnej infrastruktury zarówno do codziennego wypoczynku na wielkiej zielonej łące, infrastruktury wspierającej aktywność fizyczną (m.in. boiska czy siłownie), jak i organizacji koncertów, festiwali czy spotkań o charakterze religijnym – opisywał Artur Paszko.

350 nowych mieszkań

Nowa Huta Przyszłości to również obszar zabudowy mieszkaniowej – ok. 35 ha. Komercjalizacja tych terenów trwa od poprzedniego roku.

– Udało nam się skomercjalizować 5 hektarów. Są to podmioty, które planują budowę 10 budynków z 350 mieszkaniami (17 500 PUM). Pierwsze bloki może będą powstawały jeszcze w tym roku – powiedział szef spółki KNHP. Dodał, że po południowej stronie ulicy Igołomskiej spółka skomercjalizowała 12 działek (3,8 ha) pod budownictwo jednorodzinne.

Centrum logistyczno-przemysłowe „Ruszcza” to najtrudniejszy z wielu względów komponent projekt Nowej Huty Przyszłości. Od 2 lat spółka prowadzi wysiłki nad wykupem niezbędnych 120 ha terenów. Ruszcza to łącznie 230 ha, z czego 80 ha jest przeznaczone ściśle na centra logistyczne, natomiast reszta na logistykę lub zakłady przemysłowe.

– W tym roku niewątpliwie zamkniemy ten projekt i będziemy chcieli bardzo szybko przeznaczyć pozyskane tereny do komercjalizacji, przynajmniej 80 ha – mówił Artur Paszko.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus