Nowi radni sobie poradzą [Rozmowa]

Artur Buszek fot. Kancelaria Rady Miasta Krakowa

O zmianach w radzie miasta i przygotowaniach do przyjęcia nowego budżetu rozmawiamy z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa Arturem Buszkiem.

Z czego wynika fakt, że pełni Pan funkcję przewodniczącego rady?

Artur Buszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa: Wynika to z ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Miasta Krakowa. W przypadku, kiedy nie ma przewodniczącego i nie ma wyznaczonej osoby, która pełni jego obowiązki, to zadanie przejmuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Jestem najstarszy spośród wiceprzewodniczących i stąd taka decyzja.

Czy można się spodziewać, że na najbliższej sesji ten skład będzie uzupełniony? Mówię zarówno o przewodniczącym, jak i jednym z wiceprzewodniczących.

Póki co nie mamy żadnego projektu uchwały w tej sprawie ani żadnego wniosku. Z rozmów kuluarowych można wnioskować, że na najbliższej sesji to nie nastąpi. Ale jak to bywa z takimi projektami, nigdy nic nie wiadomo, więc być może coś zostanie wprowadzone w trybie nagłym. Raczej spodziewałbym się tego na kolejnym posiedzeniu.

Czyli jeszcze w tym roku będzie wybrany nowy przewodniczący rady?

Trudno powiedzieć.

A kto w radzie mógłby otrzymać to stanowisko? Który klub powinien je dostać?

W tym momencie dwa duże kluby nie mają swojego przedstawiciela w prezydium. Mówię o klubie prezydenckim, ponieważ dotychczasowy przewodniczący pochodził właśnie z tego klubu. Swojego przedstawiciela nie ma też klub Platforma - Koalicja Obywatelska. Tak więc te dwa kluby mogłyby myśleć o tej funkcji.

Jest dwóch nowych radnych, którzy weszli na miejsce dyrektora szpitala i posła. Czy to nie za krótki okres, żeby pełnić rolę radnego?

Te osoby mają już doświadczenie. Bogdan Smok, który został zaprzysiężony na poprzedniej sesji, jest wieloletnim przewodniczącym Rady Dzielnicy VI Bronowice, był też radnym miejskim. Jerzy Woźniakiewicz również już był radnym Miasta Krakowa, więc to nie są osoby, które wchodzą zupełnie z zewnątrz i muszą się uczyć nowej funkcji.

Teraz przed radą miasta ważny etap przyjmowania budżetu na przyszły rok.

15 listopada powinniśmy otrzymać projekt budżetu.

Kiedy odbędzie się pierwsze czytanie?

Myślę, że stanie się to na pierwszej grudniowej sesji. Mamy jeszcze prace nad drukiem dotyczącym trybu pracy nad budżetem. O tym będziemy jeszcze dyskutować na komisji głównej oraz na sesji Rady Miasta. Obecnie proponowana poprawka prezydencka wprowadza tylko kosmetyczne zmiany w harmonogramie prac budżetowych. Do końca grudnia powinniśmy mieć już uchwalony budżet.

News will be here