Nowy dyrektor Teatru Groteska został wybrany

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Komisja konkursowa wyłoniła Karola Suszczyńskiego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Groteska w Krakowie. Nowy szef instytucji będzie mógł rozpocząć pracę od kolejnego sezonu artystycznego, czyli 1 września.

Wybór komisji został zaakceptowany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Drugi etap konkursu, czyli indywidualne rozmowy z kandydatami, odbył się 1 lutego.

O fotel dyrektora Teatru Groteska walczyło sześcioro kandydatów: Daniel Arbaczewski, Olga Lany, Krzysztof Prystupa, Karol Suszczyński, Konrad Szczebiot oraz dotychczasowy szef instytucji – Adolf Weltschek.

Nowy dyrektor Groteski wybrany

Na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Groteska komisja w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wyłoniła Karola Suszczyńskiego.

W ocenie komisji przedstawił on najbardziej interesujący i w szczegółach dopracowany autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej teatru. Wykazał się też bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Ponadto udowodnił dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

– Kandydat wybrany przez komisję odznacza się dużymi zdolnościami menadżerskimi oraz organizatorskimi, a także umiejętnością zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich – czytamy w uzasadnieniu wyboru.

Kim jest Karol Suszczyński?

To doktor nauk humanistycznych i wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (filia w Białymstoku). Jest cenionym promotorem, badaczem, jurorem, selekcjonerem, a także krytykiem i organizatorem sztuki lalkarskiej, związanym z najważniejszymi scenami tego nurtu w Polsce.

Nowy szef Teatru Groteska będzie mógł rozpocząć pracę od kolejnego sezonu artystycznego, czyli 1 września.

Zgodnie z przepisami wyłonionemu kandydatowi zostaną teraz przedstawione warunki organizacyjno-finansowe teatru w celu uzgodnienia treści umowy. Podpisanie jej umożliwi powołanie Karola Suszczyńskiego na stanowisko dyrektora Teatru Groteska w Krakowie.

Przypomnijmy, iż konkurs na nowego szefa instytucji został ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku po doniesieniach medialnych dotyczących stosowania mobbingu przez dyrektora oraz pismach pracowników. Od 1998 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym Groteski jest Adolf Weltschek.