Park w Bronowicach powstaje po kawałku. Ruszył kolejny etap

fot. ZZM

W parku przy forcie w Bronowicach rozpoczęła się budowa kolejnych elementów. To będzie spora zmiana, choć do realizacji wszystkich zamierzeń jeszcze daleko.

Teren zielony pomiędzy ulicą Rodakowskiego, torami kolejowymi i fortem nr 7 „Za rzeką” miasto przejęło na początku 2018 roku. W sierpniu, po przeprowadzeniu podstawowych prac – oczyszczeniu ze śmieci, gruzu i samosiejek, postawieniu ławek, montażu barierki i koszy na śmieci czy zasianiu łąki kwietnej – Zarząd Zieleni Miejskiej udostępnił go mieszkańcom.

Od tego czasu stopniowo miejsce to zmienia swój charakter – w dużej mierze dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i projektom budżetu obywatelskiego. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Trwają prace

W środę Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował o rozpoczęciu kolejnych prac. Na zdjęciach widać już część efektów, w tym wysypane tłuczniem koryto w miejscu budowanej ścieżki. – W ramach tego etapu w Parku Bronowice pojawi się siłownia zewnętrzna, ścieżki spacerowe, ławki, kosze na śmieci, leżaki oraz hamaki – wyliczają urzędnicy.

Na prace w terenie mieszkańcy czekali stosunkowo długo – wykonawca był wybrany już wiele miesięcy temu. Pod koniec października ZZM tak tłumaczył się z braku widocznych efektów: – Wynika to z ustalonego harmonogramu prac, który daje możliwość optymalnego wykorzystania zabezpieczonych środków przy jednoczesnym skróceniu do minimum prac w terenie, tak aby z miejsca można było swobodnie korzystać. W tym roku w ramach środków z zadania dzielnicowego wykonawca dokonuje niezbędnych zakupów – materiały budowlane, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz małej architektury. Fizycznie prace w terenie rozpoczną się w przyszłym roku, dzięki środkom zagwarantowanym w ramach zadania ogólnomiejskiego. Termin ich zakończenia zaplanowany jest na kwiecień 2024 – czytamy na stronie jednostki.

Alejki połączone w całość

Alejki będą wybudowane z przepuszczalnych materiałów. – Jedna, prosta, powstanie wzdłuż ul. Rodakowskiego. Druga, zakręcona – wzdłuż torów. Będą one łączyły ścieżki wykonane wcześniej z kostki brukowej. Wzdłuż alejki bliżej ulicy pojawią się nowe ławki – zapowiada Katarzyna Frankiewicz-Oprocha, radna Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Sporo zmieni się też bliżej fortu, na przedłużeniu ul. Kmietowicza – to w tamtym rejonie mają się znaleźć urządzenia siłowni plenerowej, ale też kilka innych elementów małej architektury.

Co dalej?

– To, co dzieje się obecnie, to efekt dwóch projektów budżetu obywatelskiego z 2022 roku. W zeszłym roku natomiast wygraliśmy 350 tys. zł w ramach zadania dzielnicowego i chcielibyśmy z tego sfinansować w tym roku oświetlenie w parku. Musi to być zrobione, ponieważ mamy przypadki dewastacji, poza tym takiego udogodnienia oczekiwali mieszkańcy, by mogli sobie swobodnie spacerować – mówi radna Frankiewicz-Oprocha.

Kwota z BO nie wystarczy na ten cel – wstępna wycena oświetlenia to 485 tys. zł. Pod koniec ubiegłego roku dzielnica dołożyła 50 tys. zł, więc aby plan się powiódł, potrzebne są jeszcze jakieś przesunięcia w budżecie.

To ta bliższa perspektywa. W tym roku powinien być natomiast gotowy projekt II etapu parku, który obejmie zagospodarowanie betonowej rampy kolejowej i stojącego w północnej części parku budynku. To będzie się wiązało z pewnością z większymi wydatkami, a to z kolei może oznaczać oczekiwanie na znalezienie środków i realizację.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bronowice