Platforma Obywatelska: Antysmogowy Plan Przyspieszenia

Radni miejscy Platformy Obywatelskiej wspólnie ze swoimi kolegami z Sejmiku Województwa Małopolskiego postanowili na poważnie zająć się sprawą zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Lokalni politycy planują powołanie specjalnej komisji w Radzie Miasta Krakowa oraz umożliwienie dopłacania do ekologicznego paliwa dla najbiedniejszych.

Platforma Obywatelska przygotowała kompleksowy program poprawy stanu powietrza w Krakowie i Małopolsce. Według założeń już za 10 lat, w 2023 roku będziemy w Krakowie oddychać powietrzem spełniającym normy prawne. Działania te mają kosztować nawet 600 mln złotych.


Likwidacja pieców węglowych i pomoc dla najbiedniejszych

Proponujemy rozszerzenie programu ograniczenia niskiej emisji – piszą politycy PO w dokumencie pt.  „Antysmogowy Plan Przyspieszenia” i planują w ciągu pięciu lat likwidację około 15 tysięcy palenisk, co stanowi według różnych wyliczeń 30-50 procent wszystkich pieców węglowych w stolicy Małopolski. Samorządowcy będą chcieli co roku przeznaczać na to zadanie od 20 do 40 mln złotych .

Nieprzypadkowo najważniejszym punktem „Antysmogowego Planu Przyspieszenia” jest eliminacja palenisk węglowych w Krakowie. Według opracowania, piece te emitują aż 55 procent zanieczyszczeń zawartych w powietrzu.

Politycy chcą również wprowadzić ekologiczne zasady przy wydawaniu pozwoleń na zabudowę. – Wprowadzenie jako zasady przy decyzjach administracyjnych (Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu) przyłączenia do zasilania poza węglowego, w tym do sieci ciepłowniczych – czytamy w planie Platformy Obywatelskiej. Oznacza to, że starając się o pozwolenie na budowę we wniosku trzeba będzie oświadczyć, że nie będzie się korzystać z ogrzewania węglowego.


Rozszerzenie strefy płatnego parkowania i ograniczenie ruchu

Zespół, w skład którego weszli m.in. poseł Ireneusz Raś, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz radny Paweł Ścigalski, proponuje przyspieszenie prac nad tworzeniem stref ograniczonego ruchu i obszarów płatnego parkowania. Drugim najważniejszym czynnikiem wpływającym na aktualny stan powietrza w Krakowie są spaliny samochodowe, które stanowią 37 procent zanieczyszczenia.

Umożliwienie wprowadzenia opłat za wjazd do wyznaczonego obszaru miasta – takie zmiany ustawowe chcą wprowadzić na poziomie sejmowym politycy PO. W planie antysmogowym znalazł się również zapis o udzielaniu zezwoleń na przejazd tylko dla pojazdów spełniających kryterium norm emisji.


Darmowa komunikacja miejska

W dokumencie „Antysmogowy Plan Przyspieszenia” znalazł się zapis odnośnie do możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji publicznej. Bezpłatne przejazdy obowiązywałyby w trakcie fioletowego alertu informacyjnego. Kolor fioletowy oznacza trzeci, najwyższy stopień zanieczyszczenia powietrza.


Skąd pieniądze na poprawę stanu powietrza?

Zgodnie z naszymi informacjami, Sejmik Województwa Małopolskiego ma zwrócić się do Rady Ministrów o dofinansowanie do likwidacji palenisk. Politycy na realizację „Antysmogowego Planu Przyspieszenia” chcą uzyskać pieniądze z pilotażowego programu „Kawka” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z programu metropolitarnego Unii Europejskiej. Corocznie z tych źródeł miałoby płynąć dofinansowanie na poziomie od 20 do 60 mln złotych. 

W celu sprawnego wdrożenia zmian radni miejscy w 2013 roku prawdopodobnie powołają nadzwyczajną komisję ds. ekologii, która w głównej mierze zajmie się problemem zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. 

fot. Jacek Smoter/lovekrakow.pl