Pokoje zagadek pod kontrolą

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Po zimowej kontroli pokojów zagadek znajdujących się na terenie województwa przyszedł czas na weryfikacje tego, czy przedsiębiorcy dołożyli starań, by ich obiekty były bezpieczne.

Masowe kontrole tzw. escape rooms zostały przeprowadzone po tragicznej śmierci nastolatek na początku roku. W Małopolsce strażacy sprawdzili 44 takie obiekty, kilkanaście z nich leży na terenie Krakowa.

Problemy

Wiele z nich nie spełniało wymogów przepisów przeciwpożarowych i zostało zamkniętych. Inne, w których wykryto uchybienia, musiały zawiesić swoją działalność do momentu zlikwidowania problemów.

Ponowna kontrola pokojów zagadek odbyła się pod koniec czerwca. – Zwłaszcza pod kątem zmiany przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej – mówi st. bryd. Piotr Filipek, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Strażacy mieli do sprawdzenia 44 obiekty. Wszystkie zostały skontrolowane. – We wszystkich stwierdzono nieprawidłowości – przyznaje Filipek. Strażacy odnotowali 273 nieprawidłowości, w tym 93 dotyczące warunków ewakuacji.

25 obiektów zostało więc wyłączonych z eksploatacji. Jak informuje komendant, w 19 przypadkach prowadzący pokoje zagadek otrzymali decyzję o zakazie eksploatacji, do 17 przyszło pismo z wezwaniem od usunięcia uchybień. Pocieszające jest to, że ponowne kontrole wykazały, iż w większości uchybienia zostały usunięte.

Nowe prawo

Komendant przypomniał też, jakie obowiązki ciążą na osobach prowadzących escape room. Oprócz tego, że właściciele budynków mają przestrzegać ogólnych przeciwpożarowych przepisów, to osoby znajdujące się w środku muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Pracownicy powinni być przeszkoleni, a na terenie obiektu znajdować się gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe.

Kluczowe jest również przeprowadzenie raz na dwa lata próbnej ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce. Takie działanie musi być przeprowadzone w obecności specjalisty, który następnie sporządzi raport. Ostatecznie wszystkie dokumenty powinny trafić na biurko właściwej komendy PSP.

Do połowy roku miejscowe komendy PSP otrzymały 17 powiadomień o przeprowadzanych próbnie ewakuacjach oraz 15 raportów z tychże czynności.

comments powered by Disqus