Wadliwe escape roomy. We wszystkich stwierdzono nieprawidłowości

fot. pixabay.com

Straż pożarna wraz z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego zakończyła kontrole lokalów, w których funkcjonowały pokoje zagadek. Liczba nieprawidłowości jest bardzo duża. Z zapowiedzi wojewody małopolskiego wynika, że to nie koniec kontroli.

We wszystkich 42 escape roomach strażacy wykryli nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, których ostatecznie było ponad 250. 18 z nich zostało wyłączonych z eksploatacji. Siedmiu przedsiębiorców dostało mandaty karne.

– Zaznaczamy, że liczba wydanych decyzji o zakazie eksploatacji zmieniła się w stosunku do tej, którą ostatnio podawaliśmy, ponieważ czynności kontrolne i procedury PSP trwały dalej. Niewykluczone, że w kontekście dalszego prowadzenia kontroli, także powtórnych, dane te mogą ulegać kolejnym zmianom – tłumaczy Anna Dyrda z biura prasowego wojewody małopolskiego.

Do zamknięcia

Jeśli chodzi o PINB, to inspektorzy wykryli nieprawidłowości w 28 lokalach. Natychmiastowy zakaz dalszej działalności został wydany względem jednego z nich. Dla 19 lokalów urzędnicy wydali postanowienie o wstrzymaniu użytkowania. Nałożyli też trzy mandaty.

Wśród nieprawidłowości najczęściej pojawiały się te związane z brakiem protokołów potwierdzających prawidłowy stan techniczny lokalu oraz samowolna zmiana sposobu użytkowania lokalu bez zapewnienia oceny stanu bezpieczeństwa przez odpowiednie służby.

comments powered by Disqus