Posiedzenie europejskich liderów lokalnych przedsiębiorstw energetycznych w Krakowie

Po niespełna roku od przystąpienia KHK S.A. do Europejskiej Federacji Przedsiębiorstw Energetycznych CEDEC, 23 września Kraków stał się miejscem spotkania tego międzynarodowego zespołu. Jednym z wiodących tematów posiedzenia był kryzys energetyczny, zaostrzony przez wojnę na Ukrainie i ukształtowany przez gwałtownie rosnące ceny.

Bieżąca sytuacja międzynarodowa wpływa na całą europejską gospodarkę – w szczególności uderza w gospodarstwa domowe, małe i średnie przedsiębiorstwa nie pomijając podmiotów komunalnych. Odpowiedzią na te wyzwania był szeroko dyskutowany plan Komisji Europejskiej REPowerEU opublikowany w maju 2022 r.. Ma on na celu wspieranie i prowadzenie państw członkowskich w zakresie ochrony konsumentów, oszczędzania większej ilości energii, dywersyfikacji dostaw energii i przyspieszenia rozwoju jej odnawialnych źródeł. Zgodnie z REPowerEU Komisja Europejska proponuje nowe środki nadzwyczajne w celu rozwiązania potencjalnych niedoborów gazu i dalszego wzrostu cen następnej zimy.

– Niektóre środki zamieszczone w planie Komisji Europejskiej wprost spotykają się z pomysłami Krakowskiego Holdingu Komunalnego, między innymi te, które obejmują inwestycje związane z wytwarzaniem wodoru czy zmniejszeniem emisyjności instalacji termicznego przekształcania odpadów – zaznacza Tadeusz Trzmiel, Prezes Zarządu KHK S.A. – Dzięki takim spotkaniom jak to w Krakowie, jako gospodarze, mamy bezpośrednie przełożenie i wpływ na kształt dalszej unijnej legislacji – uzupełnia.

Posiedzenie 23 września 2022 r. w Krakowie jest kontynuacją owocnej współpracy w ramach Federacji, która koncentruje się wokół problematyki polityk: energetycznej, handlu emisjami CO2, wdrażania projektów strategii wodorowej, pozyskiwania środków dotacyjnych na inwestycje komunalne, uczestnictwie w procesie decyzyjnym i opiniodawczym na szczeblu stałych komitetów Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz promocji polityki Spółki w zakresie działań na rzecz klimatu.

Wspólnie z Europejską Federacją Przedsiębiorstw Energetycznych CEDEC z siedzibą w Brukseli, realizowane są działania pozwalające na przygotowanie koncepcji, stanowisk i promowania pomysłów, które mogą w ciągu najbliższej perspektywy finansowej Unii Europejskiej uzyskać dofinansowanie w ramach środków unijnych. Następne posiedzenie Federacji odbędzie się w Wiedniu.

comments powered by Disqus