Prace serwisowe w tunelu na zakopiance. Nocne utrudnienia dla kierowców

Od 14 do 17 lutego zaplanowano prace serwisowe i utrzymaniowe systemów bezpieczeństwa w otwartym jesienią tunelu na drodze S7 (Lubień – Naprawa).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że ze względu na okoliczność dokonania przeglądów, a także konieczność zabezpieczenia pracowników, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prace odbywać się będą w porze nocnej, tak aby jak najmniej kolidowały z ruchem.

Wprowadzanie ograniczeń:

1. 14/15.02.2023 – w godzinach 22-2 – zamknięta będzie lewa nawa tunelu (kierunek na Kraków) – nastąpi zamknięcie całości jezdni lewej między węzłem Skomielna Biała a węzłem Lubień. Ruch będzie kierowany na wytyczony objazd na węźle Skomielna Biała. Trasa objazdu: S7 Węzeł Skomielna Biała – DK28 odc. Skomielna Biała – Mszana Dolna – DW968  odc. Mszana Dolna - Węzeł Lubień

2. 15.02.2023 – w godzinach 2-2:10 – przy asyście policji nastąpi chwilowe zamkniecie całości drogi S7  dla ruchu na odcinku Lubień – Skomielna Biała.

3. 15.02.2023 – w godzinach 2:10-6 – zostanie zamknięta prawa nawa tunelu (kierunek na Chyżne) – nastąpi zamknięcie całości jezdni prawej między węzłem Lubień, a węzłem Skomielna Biała. Przekierowanie ruchu na wytyczony objazd nastąpi na węźle Lubień. Trasa objazdu: S7 Węzeł Lubień – DW968  odc. Lubień - Mszana Dolna - DK28 odc. Mszana Dolna – Węzeł Skomielna Biała.

Ograniczenia prędkości na S7 do 70 km/h w miejscu skierowania pojazdów na wytyczone objazdy.

Dodatkowo w godzinach 22-6 nastąpi wyłączenie poszczególnych pasów ruchu, bez konieczności wyznaczania objazdów:

1. 15/16.02.2023 – nawa lewa (kierunek na Kraków), po cztery godziny na każdy pas ruchu.

2. 16/17.02.2023 – nawa prawa (kierunek na Chyżne), po cztery godziny na każdy pas ruchu.

Ograniczenie prędkości w nawie gdzie prowadzone będą prace serwisowe: prędkość do 70 km/h. W nawie przeciwnej, gdzie nie ma prac - prędkość bez zmian – do 100 km/h.