Przygotuj kopertę, która uratuje ci życie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Do udziału w akcji „Koperta Życia” zachęcają przedstawiciele Rady Krakowskich Seniorów i Urzędu Miasta Krakowa. Na przygotowanie koperty warto poświęcić czas, bo informacje w niej zawarte są niezbędne podczas udzielania nam pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Osoby po 60 roku życia zamieszczają w kopercie zbiór najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach, alergiach i innych dolegliwościach, a następnie wkładają ją do lodówki.

„Koperta Życia Seniora” to ogólnopolska akcja, do której na wniosek Rady Krakowskich Seniorów przyłączyli się także przedstawiciele władz Krakowa.  –Urząd miasta pomógł nam w finansowaniu i promowaniu tej akcji wśród mieszkańców. Koperty wciąż są rozdawane i cieszą się dość dużym zainteresowaniem – przyznaje Marian Krzewiński, wiceprzewodniczący Rady Krakowskich Seniorów.  Osoby starsze otrzymują specjalnie przygotowane koperty, w których zapisują swoje dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i alergiach oraz telefon kontaktowy do najbliższych. Otrzymują także naklejki , które należy umieścić od wewnątrz na drzwiach mieszkania.

Organizatorzy akcji zaproponowali, aby koperty były przez cały czas przechowywane w lodówce, czyli miejscu, które jest łatwo dostępne w każdym domu. Dane tam zamieszczone mają pomóc służbom ratunkowym, które zostały wezwane na pomoc. Kiedy chory mieszka sam, często ratownicy nie mają kogo zapytać o najważniejsze informacje. Członkowie rodziny nie zawsze też wiedzą dokładnie, jakie leki zażywa osoba starsza.

Korzystanie z „Koperty Życia” promują krakowskie organizacje wspierające osoby starsze. – Do tej pory około tysiąca kopert zostało przekazanych do Centrów Aktywności Seniorów za pośrednictwem koordynatorów, kolejny tysiąc kopert otrzymali seniorzy za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Dystrybucją pozostałych kilku tysięcy kopert zajmie się Anna Okońska- Walkowicz, doradca prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej korzystając ze spotkań organizowanych przez różne środowiska senioralne. Kopertę można otrzymać przychodząc po nią w godzinach pracy urzędu do biura doradcy (Wielopole 17a, pokój 412).

Jak samodzielnie przygotować kopertę życia?

Jeżeli nie uda nam się dotrzeć do koperty z magistratu, niewielkim wysiłkiem możemy sami przygotować taki pakiet informacji. Wystarczy kupić zwykłą kopertę, pobrać bezpłatny wzór druku ze strony www.kopertazycia.pl, wydrukować go i samodzielnie wypełnić. W kopercie powinna znajdować się data przygotowania, numer PESEL, grupa krwi i kontakt do najbliższych. Właściciel koperty powinien wymienić także przebyte choroby, podać, na co jest uczulony. Następnie należy wypisać przyjmowane leki wraz z informacją o tym, jak często i o jakich porach dnia je zażywamy. Warto także poprosić naszego lekarza rodzinnego, aby podpisem i pieczątką potwierdził autentyczność danych dotyczących lekarstw. W kopercie powinna znajdować się także zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach ochrony zdrowia i świadczenia usług medycznych. Należy także przykleić na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych informację, że w lodówce znajduje się koperta życia. Tak przygotowany pakiet informacji chowamy w foliowej torebce i umieszczamy w widocznym miejscu w lodówce. Pamiętajmy, że w kopercie życia znajdują się dane osobowe przeznaczone wyłącznie do użytku personelu medycznego. Nie przekazujmy ich osobom postronnym.

Partnerem akcji #DlaSeniora jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

comments powered by Disqus