Radny apeluje do prezydenta w sprawie minimalnego wynagrodzenia w miejskich przedszkolach

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radny niezależny Wojciech Krzysztonek złożył w poniedziałek do prezydenta Krakowa interpelację w sprawie wynagrodzenia personelu pomocniczego w samorządowych przedszkolach.

 – Od stycznia 2022 roku obowiązuje w Polsce najniższa płaca krajowa, która wynosi 3010 zł brutto. Według przekazanych mi informacji prawie wszyscy pracownicy w jednostkach miejskich posiadają umowę o pracę z podstawą wynagrodzenia zasadniczego, która nie jest mniejsza niż wspomniana kwota minimalnego wynagrodzenia – mówi Krzysztonek.

Podkreśla, że według jego wiedzy regulacje są zgodne z prawem, ale na pewno nie są korzystne dla pracowników personelu pomocniczego (np. woźnych) samorządowych przedszkoli.

Jak wygląda proceder? – Aby spełnić wymóg płacy minimalnej, ich wynagrodzenie zasadnicze zostało połączone z premią. Jednak niezwiększenie do kwoty płacy minimalnej podstawy wynagrodzenia zasadniczego wyrządza tym pracownikom szkodę finansową, która jest wprost proporcjonalna do ich stażu, ponieważ wysokość dodatku stażowego zależy od wysokości wynagrodzenia zasadniczego – wyjaśnia Wojciech Krzysztonek.

Twierdzi, że „wszyscy pracownicy powinni być traktowani tak samo sprawiedliwie”. – W Proszę pana prezydenta o wprowadzenie w podległych panu jednostkach miejskich (nie tylko przedszkolach, być może ten problem dotyczy też innych podmiotów, o których nie wiem) takich rozwiązań, dzięki którym wszyscy pracownicy miejskich jednostek uzyskają wynagrodzenie zasadnicze na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, tj. kwoty 3010 zł brutto – czytamy w interpelacji.

 

News will be here